24-01-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku - wideo cz.I
Sesja Rady Miejskiej w Czersku. Pytania dotyczące
powodu zwołania sesji


W poniedziałek (23.01) w urzędzie miejskim odbyła się sesja Rady Miejskiej w Czersku. Na początku radni opozycji mieli uwagi do porządku obrad, padł też wniosek o dodanie do niego punktu - zapytania i interpelacje.


Sesja Rady Miejskiej w Czersku - wideo cz.I:

0:00 - Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
1:15 - Radna Bogumiła Ropińska pyta dlaczego w porządku obrad, w sesji zwołanej przez burmistrza wniesione zostały uchwały przewodniczącego i klubu radnych "Widzimy Gminę Inaczej". Radna pyta również dlaczego zwołano sesję dodatkową, skoro sesja miała, zgodnie z planem, odbyć się w czwartek 26 stycznia. Radna przypomina, że gdyby inicjatorzy uchwały kwestionującej taryfy ZUK-u jej nie przyjęli i w listopadzie uchwalili dopłaty do taryf, to dzisiaj (23.01) tej sesji by nie było. B. Ropińska, chce aby do porządku obrad dodać punkt - zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
2:57 - Przewodniczący rady informuje, że klub radnych "Widzimy Gminę Inaczej" przedłożył projekt uchwały dotyczącej rozstrzygnięcia skargi do sekretarza gminy, stąd burmistrz mając informację, że taka uchwała ma się pojawić na najbliżej sesji pozwoliła sobie na wprowadzenia porządku obrad i zawnioskowanie o rozstrzygnięcie tej uchwały. Przewodniczący zaznacza, że zbyt wcześnie poinformował radnych o planowanej sesji, ale jak uważa jest on uzależniony od burmistrza, ze względu na brak wszystkich materiałów sesyjnych nie mógł w trybie zwyczajnym zwołać tej sesji.
4:25 - Burmistrz wyjaśnia, że między burmistrzem a biurem nadzoru wojewody toczono dyskusję na temat błędów formalnych rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w związku z uchwałą w sprawie taryf za ścieki.
6:00 - Przewodniczący informuje, że sesja zwyczajna odbędzie się na w połowie lutego z materiałami wyczerpującymi plan pracy rady.
6:20 - Radny Maciej Deja składa wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7:12 - Radny Zbigniew Bieliński cieszy się, że sesja zwyczajna będzie w lutym, ponieważ gdyby odbyła się ona w styczniu to radni nie mogliby podjąć uchwały o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego działki w Gutowcu, ponieważ jeszcze są terminy, które radni muszą przestrzegać, aby podjąć tę uchwałę.
8:28 - Burmistrz wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8:44 - Radny Krzysztof Przytarski zwraca uwagę, aby wcześniej informować o sesji.
10:07 - Głosowanie nad wnioskiem poszerzenia porządku obrad. Głosowanie: 17 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

(red)
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.