8-05-17
Powiat chojnicki. „Z każdym rokiem nasila się zjawisko coraz bardziej agresywnie prowadzonej sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość”
Rzecznik jak najbardziej potrzebny

1302 porady i konsultacje udzielił w 2016 roku mieszkańcom Chojnic i powiatu chojnickiego Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach. Jak widać, mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości.

Jak informuje w sprawozdaniu za 2016 rok Joanna Gierszewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, w powiecie chojnickim sprawy interesantów były bardzo rozległe, różnorodne i złożone. Różnorodne były też formy udzielanie pomocy zainteresowanym. Rzecznik Konsumentów zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad oraz udzielaniem informacji konsumentom, którzy mają problem.

W sytuacji, gdy prawa konsumentów zostały naruszone, rzecznik udziela też porad prawnych. I jak przyznaje Joanna Gierszewska, tych porad jest najwięcej. Rzecznik prowadzi też w imieniu konsumenta mediacje z przedsiębiorcami poprzez pisma, rozmowy czy też osobiste spotkania. Z rzecznikiem można konsultować się osobiście lub poprzez e-mail, ale nie może być to anonimowe zapytanie.

Zakres udzielanych porad był szeroki – od reklamacji produktów, przez umowy zawarte za pośrednictwem Internetu lub różnego rodzaju pokazach czy na różnego rodzaju usługi. - Nadal w wielu życiowych sytuacjach konsumenci nie radzą sobie z zaistniałym problemem na skutek braku znajomości własnych praw. Dotyczy to w szczególności osób starszych powyżej 70 roku życia.

- W starciu z profesjonalistą wykorzystującym naiwność oraz łatwowierność seniorów – są oni całkowicie bezradni i czują się zagubieni w gąszczu przepisów prawnych oraz nie potrafią zrozumieć warunków umowy czy regulaminy – podsumowuje Joanna Gierszewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. – Z każdym rokiem nasila się zjawisko coraz bardziej agresywnie prowadzonej sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Wzrasta też ilość stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych praktyk rynkowych, które jak się później okazuje są trudne do udowodnienia.

Joanna Gierszewska przyznaje, że w 2016 roku dużo było skarg właśnie na przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem swoich przedstawicieli zawierali różne umowy z mieszkańcami, a nie zostawiali kopii takiej umowy. – To jest niezgodne z ustawą o prawach konsumenta – dodaje Joanna Gierszewska. Gierszewska pomaga konsumentom, na ile może, ale czasami zdarzają się sytuacje, że na taką pomoc jest na przykład za późno. – Niejednokrotnie jest brak podstaw prawnych do skutecznej pomocy lub roszczenie jest przedawnione, co powoduje konieczność wytłumaczenia konsumentowi, że nie ma racji w dochodzeniu swoich roszczeń. Najczęściej towarzyszy temu nerwowa atmosfera, gdyż konsument czuje rozczarowanie i niechętnie przyjmuje do wiadomości negatywną informację.

W zeszłym roku Rzecznik Praw Konsumenta udzielił 1302 porady i konsultacje mieszkańcom-konsumentom. Z tego aż połowa, bo 630 dotyczyła umów zawieranych poza lokalem i na odległość. Było też 377 przypadków dotyczących umów sprzedaży i 295 różnych usług, z czego najwięcej dotyczących usług telekomunikacyjnych i energetycznych.

Joanna Gierszewska zauważa że „złożoność spraw powoduje, że analiza zgłoszonego problemu jest coraz bardziej czasochłonna, co powoduje, że znacznie wydłuża się czas oczekiwania na przygotowanie wystąpienia pisma, pozwu czy wniosku, co nie zawsze jest pozytywnie odbierane przez konsumentów”. Pamiętać jednak należy, że rzecznik w Chojnicach działa jednoosobowo, ale po liczbie zgłaszanych problemów i liczbie interwencji widać, że jak najbardziej jest to funkcja bardzo potrzebna mieszkańcom.

– W codziennej pracy ogromną satysfakcję dają pisemne, telefoniczne lub osobiste podziękowania konsumentów, którym udało się pomóc – dodaje Joanna Gierszewska.

(olo)


Ze sprawozdaniem Joanny Gierszewskiej z 2016 roku zapoznają się na najbliższej sesji radni powiatu chojnickiego.   |  fot. (arch)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.