1-06-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IV:
Radni rozmawiali o rewitalizacji części miasta Czersk. Gorąca dyskusja o przyszłorocznych wyborach
i inwestycjach


Stosunkowo długa dyskusja toczyła się w czwartek (25.05) na sesji rady miejskiej przy okazji podejmowania uchwał w sprawie rewitalizacji części miasta Czersk (m.in. rejon dworca PKP, fragment ul. Dworcowej).

Gmina przygotowuje się do wielomilionowych inwestycji w tym zakresie (wspieranych m.in. z funduszy zewnętrznych) - rozłożonych w czasie. Radny Piotr Kosobucki mówił, że samorząd będzie jeszcze bardziej zadłużony.  Przy okazji tego tematu burmistrz Czerska powiedziała, że w kolejnej kadencji ma nadzieję także, jak to określiła - służyć społeczeństwu. Radny Krzysztof Przytarski powątpiewał, że do tego dojdzie. Doszło też do gorącej dyskusji na temat inwestycji.

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IV:

00:01 sek. Przewodniczący odczytuje materiał sesyjny dotyczący projektu uchwały nr 306, który był przedmiotem obrad komisji - otwarcie dyskusji.

00:45 sek. Radna Bogumiła Ropińska pyta o analizę potrzeb osób niepełnosprawnych i dzieci. Wyraziła wątpliwość co do naboru projektu zatrudnienia czerszczan. Czy oba projekty, które są ze sobą powiązane zostały dokładnie przeanalizowane - pytała radna. Zwróciła uwagę na kosztorys remontu budynku dworca.

04:14 sek. Burmistrz Fierek udziela odpowiedzi na pytania radnej Ropińskiej.   

07:15 sek. W uzupełnieniu wypowiedzi burmistrza Czerska dotyczącego tzw. projektu miękkiego i twardego głos zabiera wiceburmistrz Grzegorz Klauza.  

10:40 sek. Radna Ropińska polemizuje odnośnie wypowiedzi burmistrzów. Zaprotestowała przeciw stwierdzeniu, iż ktoś został wyrzucony z MOF-u z jakimś działaniem. Podkreśliła, że wcześniej  zapytała czy bardzo dokładnie zweryfikowano liczbę beneficjentów, dla których trzeba będzie zrealizować inwestycję.

14:00 sek. Wiceburmistrz Klauza w odpowiedzi na pytania informuje o inwestycjach w tym o remoncie dworca i o pozyskaniu funduszy zewnętrznych.

15:19 sek. Radny Piotr Kosobucki o dołożeniu kwoty 6 mln do rewitalizacji i pyta o źródło ich pozyskania.

15:36 sek. W imieniu burmistrz Czerska głos zabiera Grzegorz Klauza, który poinformował i wyraził nadzieję, że środki zewnętrzne mogą być pozyskane na drodze konkursów, które będą wpisywały się w zadania, a pozostałe ze środków własnych czy kredytów. 

17:39 sek. - Ze zdumieniem słucham tego co pan mówi, czyli, że nie mamy pomysłu na część niekwalifikowaną - mówi radna Ropińska zwracając się do wiceburmistrza Klauza w odniesieniu do jego wypowiedzi.

18:44 sek. Jolanta Fierek o początkach polityki senioralnej i ramach współpracy międzypokoleniowej oraz związanych z tym środkach finansowych.

20:17 sek. Radny Piotr Kosobucki nie jest przekonany co do wypowiedzi pani burmistrz i ponowił pytanie o środki finansowe i ich źródła, tym bardziej, że za rok kończy się kadencja burmistrza, co przy braku realizacji programu może się przełożyć na wzrost zadłużenia gminy.  

20:52 sek. Burmistrz wyraziła nadzieję, iż w następnej kadencji będzie służyć społeczeństwu, a radnemu Kosobuckiemu zarzuciła brak wiedzy o sposobie pozyskiwania środków.

22:23 sek. Radny Przytarski wyraża wątpliwość co do przyszłej kadencji burmistrza, zostaje upomniany przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny też uważa, że gmina zwiększy zadłużenie. Wyraził swoje uwagi co do programu zatrudnijczerszczan.pl   

23:55 sek. Burmistrz mówi o potrzebie rozbudowy szkół, zwraca uwagę radnemu, że jako opozycja wcześniej nie byli zainteresowani problemami ludzi starszych. Jest jej przykro, że nie za jej kadencji były pieniądze do wzięcia a z nich nie skorzystano.

25:04 sek. Radny Piotr Kosobucki zwraca się do Jolanty Fierek informując, że tyle ile środków za poprzedniej kadencji pozyskano, to obecna burmistrz już nigdy w życiu nie będzie w stanie pozyskać. Uważa, że burmistrz melduje mieszkańcom o obietnicach bez pokrycia.

26:31 sek. Radny Zbigniew Bieliński zaznacza, że nie będzie polemizował z świetnymi pomysłami Piotra Kosobuckiego, który przez 8 lat kadencji był biernym obserwatorem i rzadko zabierał głos.

28:48 sek. Grzegorz Klauza odniósł się do pytania radnej Ropińskiej w związku z obawą braku beneficjentów w projekcie miękkim.

30:46 sek. Radna zaznacza, że dziękuję za wyjaśnienia, jednak ich nie kwestionuje a tylko pyta czy rozeznano temat w zakresie działań miękkich.

31:50 sek. Radny Przytarski odpowiada Zbigniewowi Bielińskiemu w sprawie budynków mieszkalnych zarzucając mu kłamstwo we wcześniejszej wypowiedzi. Zostaje upomniany przez przew. Rady Miejskiej.

32:39 sek. Głosowanie nad uchwałą "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” 16 głosów za, przeciw 4 głosy. Uchwała została przyjęta.

33:19 sek. Kolejny projekt: Rewitalizacja części miasta Czersk- głosowanie. 16 głosów za, 4 głosy wstrzymujące, uchwała została przyjęta.

34:22 sek. Projekt uchwały w/s udzielenia powiatowi chojnickiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km. Za głosowało 20 radnych - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

35:15 sek. Projekt udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Czersk – Odry w miejscowości Łubna o długości 0,4 km. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

36:07 sek. Głosowanie nad projektem zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 – 2025. 16 głosów za, 4 wstrzymujące, uchwała została przyjęta.

37:07 sek. Ostatni projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

37:21 sek. Skarbnik Jolanta Skuczyńska wnosi autopoprawkę do uchwały budżetowej.

39:05 sek. Radny Zbigniew Bieliński dopytuje się o wysokie koszty związane z wniesieniem do autopoprawki przebudowy ul. Piaskowej w wysokości 140 tys. zł.

39:44 sek. Burmistrz Jolanta Fierek odpowiada na zapytanie radnego Bielińskiego.   

40:08 sek. Radny przyjął do wiadomości, iż koszt przebudowy został zwiększony w związku z uzupełnieniem braków w infrastrukturze podziemnej. 

40:20 sek. Uchwała została przyjęta. 15 radnych było za, 5 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

41:04 sek. Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca się z zapytaniem do pani burmistrz o przejście do kolejnego punktu obrad, czy też ma ogłosić przerwę.   

41:09 sek. Burmistrz prosi o 15 minutową przerwę.

(red)

Zdjęcia z sesji: TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.