11-06-17
Gm. Czersk. Pisma wysłano do Rady Miejskiej i Burmistrza
Mieszkańcy protestują – 629 podpisów

Publikujemy treści pism wysłanych do Rady Miejskiej w Czersku oraz Burmistrza Czerska. PROTEST podpisało 629 osób.

„Zapora, dn. 07.06.2017 r.

Rada Miasta i Gminy Czersk
Burmistrz Czerska
                                     
PROTEST
Zaniepokojeni informacjami o możliwości zamknięcia jedynej utwardzonej drogi, łączącej z Rytlem: Zaporę- Mylof, Małą Klonię, Dużą Klonię i Okręglik (z powodu zamknięcia  przejazdu kolejowego w Rytlu), PROTESTUJĄC PRZECIWKO TEMU, domagamy się natychmiastowej informacji o działaniach przedsięwziętych przez Radę Miasta i Gminy Czersk oraz Burmistrza Czerska, mającymi na celu przeciwstawienie się temu zamysłowi.

Od początku istnienia naszych wsi, Rytel stanowi dla nich żywotny ośrodek społeczny (szkoła, poczta, kościół, ośrodek zdrowia, ośrodek kultury, itd.) Nie wyobrażamy sobie braku normalnego połączenia z nim. Wiemy, że nie ma możliwości zastąpienia istniejącej drogi inną.   Przypominamy, że jedna z dróg łączących nasze wsie z Rytlem jest  nieprzejezdna, bowiem kończy się na bramie Zakładu Hodowli Pstrąga; natomiast druga droga kończy się na granicy prywatnego pola i tylko dzięki dobrej woli Właścicielki możemy z niej korzystać.

Od wielu lat nasze miejscowości są traktowane przez władze gminy po macoszemu. Nie ma u nas chodników, nie ma latarni, nie ma śmietników. Jedyny utwardzony w naszych wsiach (ok dwustumetrowy) odcinek drogi gminnej (biegnącej przez Zaporę-Mylof) jest remontowany od kilkunastu lat i końca remontu nie ma widać. Jesteśmy prawdopodobnie miejscowością, z której płynie najwięcej funduszy z racji podatków (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), natomiast otrzymujemy w zamian najmniej. Teraz jeszcze dochodzi niebezpieczeństwo odcięcia nas od Rytla.  

Jeśli informacje o zamknięciu drogi są prawdziwe, znaczy to, że nie ma dzisiaj w gminie ważniejszej sprawy do załatwienia. Jako mieszkańcy powiatu chojnickiego i województwa pomorskiego, prosimy także o pomoc NASZE władze powiatowe i wojewódzkie.  

Oczekujemy rychłej odpowiedzi.

Mieszkańcy Zapory-Mylof, Małej Kloni, Dużej Kloni i Okręglika, osoby pracujące
w Zaporze -Mylof, klienci poszczególnych zakładów oraz odwiedzający

409 podpisów”

 

„Zapora, dn. 08.06.2017 r.

Rada Miasta i Gminy Czersk
Burmistrz Czerska

PROTEST
W nawiązaniu do przesłanego Państwu w dniu wczorajszym (tj. 07.06.2017) pisma dotyczącego zamknięcia jedynej utwardzonej drogi, łączącej z Rytlem: Zaporę- Mylof, Małą Klonię, Dużą Klonię i Okręglik (z powodu zamknięcia  przejazdu kolejowego w Rytlu), przesyłamy kolejną partię podpisów.

Nasz protest cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców jak
i przyjezdnych, dlatego w dalszym ciągu spływają do nas listy z podpisami. Jest to dowód na to, że nasz protest jest zasadny i nie jest dla innych obojętny.
W związku z powyższym prosimy o ponowne przeanalizowanie naszej sprawy.

Mieszkańcy Zapory-Mylof, Małej Kloni, Dużej Kloni i Okręglika, osoby pracujące
w Zaporze -Mylof, klienci poszczególnych zakładów oraz odwiedzający

/220 podpisów /”

 

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.