Ogłoszenie
Komunikat ZUK w Czersku
- zbiórka odpadów ponadgabarytowych


„Szanowni Odbiorcy! 
W związku z zakończeniem tzw. wiosennej zbiórki odpadów ponadgabarytowych Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, że pozostawione i nieodebrane przez pracowników odpady typu remontowo-budowlanego (okna i drzwi, kabiny prysznicowe, miski ustępowych, umywalek, wanien, pokryć dachowych, paneli podłogowych itp.) oraz części samochodowych (elementy karoserii) nie były objęte niniejszą usługą. 

Wynika to z §3 pkt. 7 Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 r. o treści:
„meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości, co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru tych odpadów. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników do godz. 6 00 w dniu odbioru.”
Jednocześnie, informuję, że posegregowane odpady typu remontowo – budowlanego (tj. oddzielnie gruz, papa, czy płyty kartonowo – gipsowe) przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku przy ul. Kilińskiego 15 – teren przy oczyszczalni ścieków.
 

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach: 

wtorek i piątek od 8:00 do 17:00, 

środa i czwartek od 8:00 do 16:00, 

sobota od 8:00 do 14:00.

 

Z poważaniem
Paweł Garbacki - Dyrektor Spółki”

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.