21-06-17
Czersk. Radny: Odpowiedzi z pewnością z chęcią usłyszą również mieszkańcy naszej gminy
Radny zadaje publiczne pytania
burmistrzowi Czerska – w sprawie SP ZOZ


Publikujemy pismo radnego Krzysztofa Przytarskiego, który jest również członkiem Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku. Pytania dotyczą funkcjonowania placówki i są skierowane do burmistrza Czerska.

„Na jutrzejszej sesji Rady miasta w Czersku przedstawiona będzie informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk. W związku z tym, iż nie będę uczestniczył w sesji chciałbym jako nowy członek Społecznej Rady SP ZOZ w Czersku publicznie zadać kilka pytań Pani Burmistrz:

1.  Kto odpowiada za złą sytuację finansową SP ZOZ w Czersku. Strata za ubiegły rok wyniosła 160 000.00 zł. Zatrudniony został menadżer p. Wiesław Czechowski. Wydawałoby się, że przy takim zarządzaniu nasza służba zdrowia rozkwitnie, a stało się wręcz odwrotnie. Konkretnie mówiąc ponosimy po prostu straty. Co dalej Pani Burmistrz? Czy powstał jakiś plan naprawczy? Jeśli tak to proszę go przedstawić.

2. Czy koszty złej sytuacji finansowej ponoszą tylko pielęgniarki i pracownicy administracji?  (od 4 miesięcy zostali pozbawione premii). Czy pan dyrektor i lekarze zatrudnieni na etatach otrzymują premie? Czy pan dyrektor był przez Panią Burmistrz w 2016 i 2017 r. nagradzany? Na początku zatrudnienia menadżera zapowiadała pani, że będzie on zatrudniony na jakąś część etatu, a zarobki jego będą oscylowały w wysokości 3 000,00 zł. Co takiego się stało, że dzisiaj jest on zatrudniony na całym etacie, a pensja wynosi ok. 9 000,00 zł. miesięcznie?

3.  Dlaczego przy wyborze dyrektora nie posiłkowała się pani opinią Społecznej Rady SP ZOZ?

4. Dlaczego mimo prośby zawartej w piśmie do Pani Burmistrz związki zawodowe nie były zaproszone na posiedzenie społecznej rady SP ZOZ? Dlaczego działa pani wbrew ustawie o ochronie zdrowia w której zawarty jest zapis  „w posiedzeniach rady społecznej uczestniczą przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym” ?

Oficjalnie proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Odpowiedzi z pewnością z chęcią usłyszą również mieszkańcy naszej gminy. Z góry dziękuję.

                                                                                                    Radny RM w Czersku

                                                                                                          Krzysztof Przytarski”


(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.