8-08-17
Czersk. Lucyna Breska: Pan dyrektor Wiesław Czechowski dał mi słowo honoru
Jest porozumienie. Brusmed opuścił
pomieszczenia SP ZOZ


W ubiegłym tygodniu doszło do porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czersku a firmą Brusmed w kwestii zakończenia współpracy dotyczącej wynajmowania pomieszczeń w publicznej placówce.

Przypomnijmy, SP ZOZ wynajmował firmie Brusmed pomieszczenia, gdzie świadczone były usługi rehabilitacyjne. Na mocy porozumienia, zgodnie z umową, SP ZOZ zapłacił firmie Brusmed kwotę 10 tys. zł za opuszczenie pomieszczeń, dodatkowo odstąpił od dochodzenia roszczeń z tytułu zaległej kwoty za wynajem, która była efektem wprowadzonej podwyżki – od stycznia 2016r. W zamian Brusmed opuścił pomieszczenia oraz wycofał z sądu pozew w sprawie niezasadności wypowiedzenia umowy przez SP ZOZ.

Strony ustaliły dodatkowo, że Brusmed będzie do końca roku korzystał z trzech aparatów do rehabilitacji, których właścicielem jest SP ZOZ.  – Ponadto pan dyrektor Wiesław Czechowski (SP ZOZ) dał mi słowo honoru, że w przyszłości, gdy gmina ogłosi konkurs na świadczenie usług rehabilitacyjnych (w ramach programu zdrowotnego), to wystartujemy do niego wspólnie, w konsorcjum – informuje Lucyna Breska, właścicielka firmy Brusmed z Brus.

Od poniedziałku (7.08) Brusmed przyjmuje pacjentów w nowym miejscu, w budynku przy ul. Pomorskiej w Czersku. Z kolei w pomieszczeniach w SP ZOZ publiczny podmiot ma nadal prowadzić zabiegi rehabilitacyjne – takie jest założenie. Już wcześniej z budżetu gminy Czersk doposażono placówkę w sprzęt, zabezpieczono również pewne środki na prowadzenie rehabilitacji.

SP ZOZ miał dodatkowo wystartować w konkursie na finansowanie świadczeń przez  NFZ - nie ma jeszcze wyników postępowania.

(red)

 

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.