10-08-17
Czersk. „Artykuł nie do Wszystkich: MAMIE NALEŻY SIĘ OPIEKA JAK PSU BUDA!”
Sprawowanie opieki  wobec starszych, schorowanych członków rodziny

Na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku pojawił się artykuł dotyczący sprawowania opieki  wobec starszych, schorowanych członków rodziny - publikujemy poniżej.

„Artykuł nie do Wszystkich: MAMIE NALEŻY SIĘ OPIEKA JAK PSU BUDA!

,,Dom przepisała komuś innemu, niech teraz się nią zajmują”, Opieka jest od tego, Opiekunka mi się należy za darmo, w telewizji tak mówili i lekarz też, Niech Pani idzie sprawdzić w jakim bagnie mój ojciec leży, Nie jestem wykwalifikowaną pielęgniarką”

To jedynie część ,,złotych myśli” niektórych na szczęście członków rodzin, którzy zapomnieli o swoich obowiązkach wobec starszych, schorowanych członków rodziny i teraz trzeba wymyśleć coś, by pozbyć się ciężaru.

Opieka ma się zająć. Koniec tematu!

Jak w takich sytuacjach reagujemy? Cóż, nieśmiało odwołujemy się do rozsądku, sumienia, uczuć wyższych, później próbujemy zrobić mini wykład na temat kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stosownie do art. 87 KRiO rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Przez to należy rozumieć: pomoc materialną, psychiczne wsparcie w chorobie, cierpieniu i kalectwie, pomoc intelektualną przy podejmowaniu ważnych decyzji lub załatwianiu spraw życiowych oraz pomoc fizyczną przy wykonywaniu różnych czynności.

Wzajemne wsparcie pomiędzy rodzicami i dziećmi powinno być całkowicie bezinteresowne, co wynika przede wszystkim z norm moralnych!!!!!!!!

Po mini wykładzie, gdy nie pobudzimy do refleksji rodziny nachodzi frustracja i złość. Skrzętnie trzeba to ukryć, bo nam ,,urzędnikom” nie wypada reagować emocjonalnie ( to wszystko może być czym prędzej wykorzystane przeciwko nam, zmanipulowane i upublicznione, sensacja się dobrze przecież sprzedaje).

Co dalej? Gdy szanowna rodzinka dalej jest oporna na wiedzę, przyznajemy usługi opiekuńcze lub kierujemy do domu pomocy społecznej, bo wiemy, że innego wyjścia nie ma, pomóc ,,niepotrzebnemu, zepsutemu” członkowi rodziny trzeba.

Niestety ustawodawca, mimo iż nałożył na dzieci i rodziców obowiązek wzajemnego wsparcia, nie przewidział żadnych sankcji za niewypełnienie obowiązku wzajemnego wsparcia. Obowiązek wsparcia rodzica przez dziecko nie może być wymuszony w drodze egzekucji. Nie można również na drodze sądowej żądać, by dziecko opiekowało się swoim rodzicem na starość i w chorobie. Przepis art. 87 K.r.io. nie stanowi bowiem podstawy żadnego roszczenia.

Smutne, ale prawdziwe.”

MGOPS w Czersku, (red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.