REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO CZERSK 2017 

 

1. CEL IMPREZY

- popularyzacja biegów masowych i upowszechnianie biegów jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

2. ORGANIZATOR

- Ośrodek Kultury w Czersku ul. Szkolna 11

3. TERMIN I MIEJSCE

- 23 września 2017 r. (sobota) Park Borowiacki, rozpoczęcie biegu godz. 11.00, zakończenie ok. godz. 13.00

4. DYSTANS

- dzieci klasy I – III szkoły podstawowej – ok. 900 m.

- dzieci klasy IV – VI szkoły podstawowej – ok. 1,5 km

- młodzież gimnazjum – ok. 2,5 km

- bieg główny – 5 km

5. KATEGORIE WIEKOWE BIEGU GŁÓWNEGO

a) KOBIETY                                                                        b) MĘŻCZYŹNI

- 16-29 lat                                                                             - 16 – 29 lat

- 30-39 lat                                                                             - 30 – 39 lat

- 40 i więcej                                                                          - 40 – 49 lat

                                                                                                                             - 50 – 59 lat

                                                                                                                             - 60 lat i wyżej

                                                                                             

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

- charakter biegu otwarty

- dobry stan zdrowia, uczestnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

7. ZGŁOSZENIA

- na 1 godzinę przed startem w Parku Borowiackim ( przy Skateparku)

- telefonicznie pod numerem tel. OK. Czersk 52 398 47 40

Jarosław Schumacher 608 036 746

8. NAGRODY

- we wszystkich kategoriach za miejsca I-III - medale

- dyplomy i upominki dla wszystkich zawodników

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- bieg zostanie przeprowadzony bez względu na pogodę

- Park Borowiacki przy Skateparku

- koszty organizacyjne ponosi organizator

- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

- organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu

10. TRASA BIEGU

- Teren Parku Borowiackiego

11. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- instruktor (koordynator biegu) Jarosław Schumacher tel. 608 036 746

- instruktor Emilia Klunder tel. 52 398 47 40

12. ZABEZPIECZENIE BIEGU

- Ochotnicza Straż Pożarna w Czersku

- do wiadomości – Urząd Miejski w Czersku


Ośrodek Kultury w Czersku

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.