15-11-17
Region. Gm. Czersk na 23 miejscu
Drogi. Wstępna lista rankingowa wniosków
o dofinansowanie

W Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Edycja 2018) – kliknij - BIP.

Do 15 września 2017 roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 101 wniosków:

- dotyczące dróg powiatowych - 29

- dotyczące dróg gminnych – 69

Komisja stwierdziła, iż trzy wnioski nie spełniały wymogów formalnych, a co za tym idzie nie poddane zostały ocenie pod względem merytorycznym.

Ostatecznie 98 wniosków zostało ocenionych pod względem merytorycznym, na łączną kwotę dofinansowania niespełna 150 mln zł.

Kwota przeznaczona na dotacje w województwie pomorskim w roku 2017 to 43 743 828,00 zł,

Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski w kolejności zgodnej z punktacją ostatecznej listy rankingowej – do wyczerpania środków.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie instrukcją oceny wniosków, wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez komisję, w terminie do 7 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia.

Uwzględniając zastrzeżenie, komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie komisja podtrzymuje ocenę wniosku. Ponowna ocena wniosku nie może skutkować obniżeniem wyniku oceny merytorycznej.

Ostateczny termin wnoszenia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej to 20 listopada 2017 roku (jest to termin wpływu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku).

Ostateczna lista rankingowa wniosków zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 listopada 2017 roku po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez Komisję.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Zobacz wstępną listę rankingową wniosków. Gm. Czersk jest na 23 miejscu - TUTAJ


(AKTUALIZACJA)
Kwota przeznaczona na dotacje w 2018 roku (woj. pomorskie) wyniesie 60 mln zł (drogi gminne i powiatowe) – zobacz załącznik TUTAJ 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.