16-04-18
Czersk.
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe
Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – etap II”.

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm
Wykonawca: „POZORSKI” s.c. ze Złotowa
Wartość oferty: 39.343,59 zł brutto

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap I
Wykonawca: „POZORSKI” s.c. ze Złotowa
Wartość oferty: 27.887,42 zł brutto

Część 3: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Zapędowo poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – etap II
Wykonawca: „POZORSKI” s.c. ze Złotowa
Wartość oferty: 23.352,11 zł brutto

Część 4: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm
Wykonawca: „POZORSKI” s.c. ze Złotowa
Wartość oferty: 44.875,81 zł brutto

Termin realizacji do 30.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2036.html?file=14402

mat. UM Czersk

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.