16-04-18
Czersk.
Pula środków finansowych – 750 tys. zł
Czerski Budżet Obywatelski 2019 – zasady

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i zgłoszonych przez mieszkańców, sołtysów oraz radnych wnioskach poniżej przedstawiamy zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019:

I. Podstawowy Budżet Obywatelski

Pula środków finansowych – 670 tys. zł

Podział na 4 okręgi według liczby mieszkańców:

Okręg 1 – pula środków 160 tys. zł
do realizacji przejdą 2 przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą:
– Czersk, Osiedle nr 1 „Centrum”
– Czersk, Osiedle nr 2 „Chojnickie”
– Czersk, Osiedle nr 3 „Starogardzkie”
– Czersk, Osiedle nr 4 „Tucholskie”

Okręg 2 – pula środków 280 tys. zł
do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 40 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia (wyjątek stanowi Sołectwo Rytel, gdzie można składać wnioski na przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł)

W skład okręgu wchodzą:
– Rytel
– Łąg
– Złotowo
– Gotelp
– Lipki
– Krzyż
– Malachin
– Odry

Okręg 3 – pula środków 210 tys. zł
do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 35 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą:
– Będźmierowice
– Łąg-Kolonia
– Gutowiec
– Zapędowo
– Kurcze
– Łubna
– Mokre
– Klaskawa

Okręg 4 – pula środków 20 tys. zł
do realizacji przejdzie 1 przedsięwzięcie o wartości do 20 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia

W skład okręgu wchodzą:
– Mosna
– Wieck

Podstawowe założenia Podstawowego CzBO:
– uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia;
– nie można składać wniosków na dokumentację projektową;
– wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć „miękkich”;
– do realizacji z danego okręgu może przejść jedno przedsięwzięcie z terenu danego sołectwa (osiedla);
– w głosowaniu przedsięwzięcie musi uzyskać min. 50 głosów poparcia;
– przedsięwzięcia muszą dotyczyć zadań własnych gminy;

II. Szczęśliwy Numerek

Pula środków finansowych – 70 tys. zł
po 35 tys. zł na każde przedsięwzięcie
Losowanie 2 projektów z puli zgłoszonych

Podstawowe założenia Szczęśliwego Numerka CzBO:
– uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia;
– nie można składać wniosków na dokumentację projektową;
– wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć „miękkich”;
– poparcie wniosku min. 15 osób;
– nie ma głosowania;

III. Zielony Budżet Obywatelski

Zielony budżet obywatelski – 10 tys. zł
po 5 tys. zł na każdy projekt
Losowanie 2 projektów z puli zgłoszonych

Podstawowe założenia Zielonego CzBO:
– uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia;
– zagospodarowanie terenów zielonych, skwerów, ulic itp. ;
– działka musi stanowić własność gminy;
– zakup wyłącznie roślinności wieloletniej, tj. drzewa i krzewy;
– przedsięwzięcie nie będzie kolidować z planami przebudowy, rewitalizacji danego terenu;
– poparcie wniosku min. 15 osób;
– nie ma głosowania;

mat. UM Czersk

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.