17-04-18
Czersk. Konferencja prasowa stowarzyszenia
Przemysław Biesek-Talewski ogłosił start w wyborach. Bogumiła Ropińska ma być wiceburmistrzem Czerska. Ugrupowanie przedstawia „jedynki” i zarys programu 

Wczoraj (16.04) na konferencji prasowej zorganizowanej w plenerze (na Placu Kalinowskich w Czersku) Przemysław Biesek-Talewski oficjalnie ogłosił swój start w wyborach samorządowych. Zakomunikował, że będzie ubiegał się ponownie o stanowisko burmistrza Czerska. Poinformował również, że w przypadku wygrania wyborów, wiceburmistrzem będzie Bogumiła Ropińska z Rytla (obecna radna RM). Dodał, że ten duet będzie się znakomicie uzupełniał. Hasło, z którym kandydat idzie do wyborów to parafraza powiedzenia klasyka: "Nie muszę, ale chcę". Zaprezentowano też kandydatów na radnych, którzy będą startowali z pierwszych miejsc w czterech okręgach wyborczych w gm. Czersk.

„Jedynkami” są: Krzysztof Przytarski (okręg nr 1, osiedla Tucholskie i Centrum), Przemysław Biesek-Talewski (okręg nr 2, osiedla Stargardzkie i Chojnickie), Barbara Fierek (okręg nr 3, Łąg), Bogumiła Ropińska (okręg nr 4, Rytel). Wyjaśniono, że kandydat na burmistrza i jego zastępca mają startować dla wzmocnienia list. Po ewentualnym wygraniu wyborów zrzekną się mandatów na rzecz następnych osób z ich list, które otrzymały najwięcej głosów.

Pierwotnie wczorajsza konferencja miała się odbyć na drodze Malachin – Łubna, która, jak mówił Przemysław Biesek-Talewski, jest symbolem działalności obecnych władz gminy Czersk. Nie uzyskano dofinansowania na jej przebudowę, gdyż władze, jak mówił Biesek-Talewski, nie potrafiły lub nie chciały złożyć dobrego wniosku. Zadeklarował, że w przyszłości, gdy jego ugrupowanie dojdzie do władzy, tego rodzaju sytuacje nie będą miały miejsca. Ostatecznie konferencja odbyła się na Placu Kalinowskich, który też jest pewnego rodzaju symbolem – zgodnie z programem wyborczym obecnej burmistrz miał tam powstać parking podziemny. Zdaniem Bieska-Talewskiego od początku było wiadomo, że to zadanie było nierealne, a przede wszystkim niepotrzebne zważywszy na wiele innych potrzeb gminy Czersk.


Na zdjęciu „jedynki” ugrupowania na listach wyborczych – od lewej: Krzysztof Przytarski, Bogumiła Ropińska, Przemysław Biesek-Talewski (kandydat na burmistrza), Barbara Fierek.


Kandydaci przedstawili zarys programu wyborczego ugrupowania. Wskazano pięć działań priorytetowych – drogi, rodziny, seniorzy, przedsiębiorczość, zdrowie. Zły stan dróg wymaga podjęcia zdecydowanych działań samorządu. Powstać ma żłobek i mieszkania na wynajem oraz co najmniej jeszcze dwa domy seniora - w Łęgu i Rytlu. Będzie przygotowany teren inwestycyjny w gminie od „A” do „Z” – dla przyszłych inwestorów, powstanie stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. przedsiębiorczości. Polityka zdrowotna ma zostać uporządkowana, należy zabiegać o kontrakty z NFZ. Bogumiła Ropińska poinformowała o uruchomieniu poza istniejącymi programami nowych działań profilaktycznych (omówienie poszczególnych punktów w materiale wideo – od 13:32 sek.).

Na konferencji powrócił też temat powstania gm. Rytel. Kandydat na burmistrza uważa, że należy przekonać rytlan do pozostania w gm. Czersk, ale jak zaznaczył - czynami. Chodzi o to, aby mieszkańcy sołectwa mieli poczucie sprawiedliwości, że Rytel jest równoprawnym członkiem gminy Czersk.   

Jedno z pytań dotyczyło pomysłu na poprawę bezpieczeństwa w gminie. P. Biesek- Talewski odpowiedział, iż nie będzie reaktywacji Straży Miejskiej, są inne sposoby na wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

Więcej w materiale wideo.


Konferencja prasowa Razem dla Naszej Gminy – Plac Kalinowskich w Czersku 16 kwietnia (wideo):

00:03 sek. Powitanie przez Przemysława Bieska-Talewskiego na konferencji Stowarzyszenia "Razem dla naszej Gminy" na placu Kalinowskich w Czersku. Wyjaśnia także powód zorganizowania spotkania w plenerze i mówi o nadchodzących wyborach i swoim kandydowaniu na włodarza Czerska.  

05:46 sek. Głos zabiera Bogumiła Ropińska, która mówi m.in. o wcześniejszej współpracy z Przemysławem Bieskiem-Talewskim. Ma pełne zaufanie do niego, jako kandydata na burmistrza w jesiennych wyborach samorządowych. Krótko nawiązała do radnego Krzysztofa Przytarskiego i Barbary Fierek.

10:10 sek. Barbara Fierek mówi o sobie i tym, że chciałaby być radną przez następną kadencję, gdzie priorytetem dla niej są sprawy infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa, a także o ewentualnej współpracy z przyszłymi członkami Rady Miejskiej. Wyraża także poparcie dla programu, jaki zaprezentował Przemysław Biesek-Talewski, kandydat na burmistrza Czerska.

12:24 sek. Krzysztof Przytarski mówi o sobie i swojej pracy zawodowej, a także dlaczego zgodził się kandydować  do przyszłej Rady Miejskiej.

13:32 sek. Kandydat na burmistrza mówi o zarysie programu wyborczego (zadania priorytetowe: drogi, rodzina, seniorzy, przedsiębiorczość, zdrowie), zaznaczając, iż na szczegółowe omówienie nadejdzie odpowiedni czas, kiedy rozpocznie się właściwa kampania.      

17:56 sek. Bogumiła Ropińska kontynuuje w uzupełnieniu wypowiedź Przemysława Bieska Talewskiego.

20:32 sek. Biesek-Talewski w odniesieniu wypowiedzi Bogumiły Ropińskiej dodał, iż polityka prozdrowotna będzie realizowana w szerokim zakresie.

21:13 sek. Bogumiła Ropińska dodaje, iż wsparcie w zakresie zdrowia może być realizowane poprzez pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, czego nie udało się osiągnąć obecnym władzom. 

22:24 sek. Pozytywne osiągnięcia obecnej władzy - odpowiada P. Biesek-Talewski, który mówi, że jest to trudne pytanie i kontynuuje swoją wypowiedź.   

22:59 sek. Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego powstania Gminy Rytel. P. Biesek-Talewski  zaznaczył, iż ta sprawa będzie toczyła się jeszcze w przyszłej kadencji, ale jego zdaniem warto pozostać w Gminie Czersk.

24:40 sek. Odpowiadając na zadanie pytanie P. Biesek-Talewski mówi o swojej pracy w samorządzie począwszy od 1996 roku do chwili obecnej.

25:52 sek. Na kolejne pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Gminie P. Biesek- Talewski odpowiada, iż nie będzie reaktywacji Straży Miejskiej, są inne sposoby na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców.     

27:22 sek. Bogumiła   Ropińska dodaje, że w kontekście ubiegłorocznej nawałnicy ważne jest zarządzanie kryzysowe, które wymaga pewnych zmian. I to jest też element poprawy bezpieczeństwa.

27:45 sek. Na pytanie o pomyśle na dworzec P.Biesek-Talewski mówi o linii 203 i o tym, iż Czersk ma szansę stać się ważną stacją węzłową.

29:28 sek. P. Biesek-Talewski na pytanie, czy w przypadku objęcia stanowiska burmistrza, należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w urzędzie odpowiedział iż rewolucji nie przewiduje, ale ewolucję to już tak. 

30:13 sek. Koniec konferencji.

(red)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.