27-04-18

List otwarty nauczycieli szkół publicznych w Czersku

Drodzy Rodzice!

            Nabór do naszych szkół został zamknięty. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam swoich pociech. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy i będziecie zadowoleni z oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół publicznych, które dysponują zarówno wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, jak i godnymi warunkami lokalowymi z najnowszym sprzętem multimedialnym.

            Od wielu lat obie szkoły publiczne mogą poszczycić się współpracą ze wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie miasta i gminy. Współpracę       i wzajemny szacunek stawiamy wyżej od rywalizacji i zdobywania laurów, których nie brakuje ani nauczycielom, ani - co ważniejsze - uczniom obu szkół publicznych – ich mnogość można podziwiać na stronach internetowych placówek.

            Szczególną troską obie placówki otaczają  dzieci z deficytami, dlatego ściśle współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb, uczniowie są objęci rewalidacją, uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korzystają z zajęć logopedycznych, pracują z psychologiem, pedagogiem szkolnym i terapeutą.

            Warto nadmienić, że nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia rozszerzające kompetencje i rozwijające zdolności uczniów. Efektem tych działań są sukcesy uczniowskie w różnorodnych konkursach na szczeblach od gminnego do ogólnopolskiego. Szeroka oferta zajęć dodatkowych oraz informacje o sukcesach są dostępne na stronach szkół.  

            Urozmaicamy zajęcia szkolne, organizując współpracę ze szkołami średnimi w powiecie, na Pomorzu i nie tylko, a także z uczelniami. Niebagatelna jest również oferta wycieczkowa. Uczniowie zwiedzają ciekawe miejsca Polski oraz wyjeżdżają za granicę (Wilno, Berlin, Praga, Słowacja, Czechy, Szwecja). Laureaci Konkursu Noblowskiego ze szkół publicznych zwiedzili także Oslo. Stowarzyszenia działające przy szkołach dofinansowują większość wyjazdów. Koszty wycieczek pokrywają jednak głównie rodzice uczniów, których edukacja nie wymaga opłacania czesnego…            

Szczycimy się osiągnięciami sportowymi. Nasi uczniowie to przecież również zawodnicy kadry wojewódzkiej i narodowej!

Dbamy także o promocję. Pisząc nasze artykuły, nie zaniedbujemy poprawności językowej, interpunkcyjnej i nie zapominamy o tym, by dawać dobry przykład współpracy międzyszkolnej wychowywanej przez nas młodzieży, nie ulegając zasadom bezkrytycznego korzystania z ,,rekłamy’’.

            Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie, którego na pewno nie zawiedziemy!

Dyrekcje i Grona Pedagogiczne Szkół Publicznych w Czersku

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.