12-06-18
Czersk. W Łęgu obawiano się, że zmiany mogą uniemożliwić prowadzenie istniejących już punktów
Mieszkańcy wyrażali opinie w sprawie
zasad sprzedaży alkoholu na terenie gminy Czersk


Zakończyły się zebrania z mieszkańcami sołectw i osiedli. Spotkania odbywały się w dniach 6-11 czerwca. Mieszkańcy mieli na nich wyrazić opinię w przedmiocie  projektów uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Czersku w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że podczas niektórych zebrań nie uzyskano odpowiedzi na pytania zadawane w w/w kwestii. Poprosiliśmy więc sekretarza gminy Tomasza Stoltmanna, aby przybliżył czytelnikom zagadnienia, które były podejmowane na spotkaniach w sołectwach i osiedlach na terenie gminy Czersk.

„Na zebraniach opiniowano dwa projekty uchwał Rady Miejskiej, dotyczące: 1) zasad lokalizacji miejsc przeznaczonych do sprzedaży i podawania alkoholu, 2) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy. Opiniowanie takich projektów to nowość po niedawnej zmianie przepisów. Opinia jednostki pomocniczej nie jest wiążąca dla Rady. Nie wszędzie była pozytywna - np. w Łęgu, gdzie obawiano się, że zmiany mogą uniemożliwić prowadzenie istniejących już punktów sprzedaży alkoholu. Jednak projektowane przepisy nie będą miały wpływu na punkty obecnie istniejące. Projekt nie zakłada np. ograniczenia w sprzedaży nocnej. Jedynie wydawanie nowych zezwoleń, w przypadku przekroczenia limitów, będzie podlegało ograniczeniom - w przypadku kilku wniosków o wydanie zezwolenia otrzyma je punkt najdalej zlokalizowany od już istniejących” – pisze Tomasz Stoltmann, Sekretarz Gminy Czersk.

(red)

 

Zobacz przedmiotowe projekty uchwał RM - TUTAJ
(materiały na sesję RM z dn. 24 maja br.)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.