11-07-18
Czersk. Stanowisko burmistrz Czerska
Mieszkaniec pyta o konsultacje w sprawie wycinki drzew

Jerzy Chirek mieszkaniec Czerska prosi o stanowisko pani burmistrz w sprawie jego pomysłu dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wycinką drzew w Czersku. Burmistrz w marcu br. zapowiedziała, że wkrótce określi formę tego rozwiązania – zobacz artykuł – TUTAJ (http://www.wizjalokalna.pl/article.php?id=20022).

Jerzy Chirek uważa, że takie gremium, jeśli już powstanie, powinno w pierwszej kolejności jeszcze raz przeanalizować zasadność wycinki dwóch lip, które pozostały, choć są zaznaczone znakiem "x" (ul. Dr Zielińskiego – na zdjęciach poniżej). Przypomnijmy, drzewa miały być wycięte w ubiegłym roku, tak jak kilka innych - nie wykonano jednak prac przed terminem wyznaczonym do tego przepisami prawa (zobacz artykuł).

Mieszkaniec zauważa, że o tej porze roku (lipiec) widać iż dwie wspomniane lipy są silne i nie zagrażają ludziom, podpowiada, że być może należy je obciąć, a nie od razu likwidować.

Do sugestii mieszkańca odniosła się burmistrz Jolanta Fierek:

- Konsultacje społeczne w zakresie wycinki drzew są jak najbardziej możliwe i wskazane, ale tylko w tych przypadkach, kiedy inne czynniki - takie jak zagrażanie bezpieczeństwu, czy potrzeby rozbudowy (naprawy) infrastruktury - tego nie wymagają. Proszę mi wierzyć, że mój stosunek do przyrody powoduje, że nie podejmuję decyzji opieszale i bez namysłu. Zwłaszcza po ubiegłorocznej klęsce ekologicznej, jaka dotknęła nasze tereny. Jestem stanowczo przeciwko zbędnej ingerencji człowieka w naturalne środowisko, przeciwko męczeniu zwierząt, cyrkom z udziałem zwierząt dla prymitywnej uciechy gawiedzi, czy ogołoceniu przyrody dla rozwiązań infrastrukturalnych wtedy, gdy przy niewielkim wysiłku ekonomicznym czy projektowym można uniknąć bezmyślnych amputacji drzew czy krzewów. Pogodzić jednak musimy się z faktem, że opinie ekspertów czy profesjonalnych ekologów są opiniami którym trzeba zaufać wtedy, gdy inne rozwiązania są niemożliwe. Jeszcze raz poproszę o stanowisko ekspertów w zakresie lip rosnących przy ul. Dr. Zielińskiego, o których pisze Czytelnik. Jaką formę mogą mieć konsultacje społeczne w tym temacie? Może poprzez zapowiedzi o zamiarze usunięcia jakiegoś drzewa na stronie urzędu i zaproszenie mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i sugestii. Dotyczyć to może jednak tylko drzew usytuowanych na gruncie gminy– informuje burmistrz Jolanta Fierek.

(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.