29-12-14
Czersk.
II sesja Rady Miejskiej w Czersku
Komisje, wynagrodzenie burmistrza, interpelacje

Na ostatniej (23.12.) sesji radni powołali m.in. stałe komisje Rady Miejskiej w Czersku oraz ustalili ich składy osobowe. Powołano też Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku. Określono wynagrodzenie dla burmistrza. Ponadto uchwalono miejscowe plany przestrzenne dla kilku części gminy Czersk. Radni wskazali przedstawicieli, którzy będą reprezentować samorząd w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, ale też podjęli decyzję o wystąpieniu gminy z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”.


Na sesji ustalono dopłaty taryfowe do grup taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Obniżono ceny skupu 1q żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Na początku sesji podejmowano uchwałę w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Czersku.(zobacz artykuł: tutaj).

Pięć komisji w Radzie Miejskiej
Niektóre tematy wywołały szeroką dyskusję. Opozycyjnym radnym nie podobał się pomysł powołania dodatkowej, piątej komisji stałej. Argumentowali, że cztery komisje wystarczą, a następne gremium będzie generować dodatkowe koszty dla budżetu w kwocie 11 tys. zł w ciągu bieżącej czteroletniej kadencji.
Przypomnijmy, obecnie radny otrzymuje miesięcznie dietę w wysokości 414 zł, przewodniczący komisji 575 zł, a jego zastępca 483 zł.
Radni z koalicji przekonywali jednak, że wyodrębnienie komisji zajmującej się tylko finansami i budżetem usprawni jej pracę.

Poniżej podajemy przegłosowane składy komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku:

Komisja Rewizyjna:
Roman Kaszubowski – przewodniczący
Barbara Fierek
Lucyna Zawiszewska
Piotr Knitter
Stanisław Trzyński

Komisja Budżetu i Finansów:

Dorota Mientka – przewodnicząca
Czesław Niesiołowski
Grzegorz Kobierowski
Barbara Fierek
Bogumiła Ropińska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
Piotr Knitter – przewodniczący
Maciej Bruski
Lucyna Zawiszewska
Piotr Kosobucki
Tomasz Pruski

Komisja Rolnictwa, Infrastruktury, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska:
Zbigniew Bieliński – przewodniczący
Benedykt Adamczyk
Jacek Grzella
Krzysztof Przytarski
Krzysztof Reszka

Komisja Zdrowia i Problemów Społecznych:
Anna Redzimska – przewodnicząca
Lidia Kroplewska
Jan Mania
Tomasz Pruski
Maciej Deja

Ustalono też skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – przedstawiciele Rady Miejskiej. Spośród pięciu kandydatów do gremium weszli: Jan Mania, Anna Redzimska, Tomasz Pruski, Roman Kaszubowski. Radny Krzysztof Przytarski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 12 stycznia.

11600 zł zamiast 12364 zł
Gorącą dyskusję wywołał temat ustalenia wynagrodzenia burmistrza Czerska. Opozycyjni radni proponowali, aby włodarz otrzymała o 10% niższą pensję od pierwotnie proponowanego wynagrodzenia tj. 12 364 zł brutto. Wiosek radnych został przygotowany jeszcze przed złożeniem autopoprawki dotyczącej projektu uchwały o wysokości wynagrodzenia, które ostatecznie przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kobierowski proponował ustalić na poziomie 11 600 zł, czyli takiego jakie miał poprzedni burmistrz Czerska.

Zobacz wniosek i jego uzasadnienie klubu radnych „Nasza Gmina” w sprawie obniżenia wynagrodzenia burmistrza Czerska - TUTAJ

Ostatecznie Rada Miejska przystała na propozycję Przewodniczącego RM i ustaliła wynagrodzenie burmistrza na poziomie 11600 zł brutto miesięcznie.

Odpowiedzi na interpelacje w styczniu

Na sesji radni składali również interpelacje. Większość z nich dotyczyła spraw związanych z drogami. Radny Krzysztof Przytarski prosił o interwencję w zarządzie Dróg Wojewódzkich odnośnie wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej (część ul. Tucholskiej – od ul. Starego Urzędu do granicy gminy w stronę Tucholi). Radny Zbigniew Bieliński domagał się podjęcia działań w GDDKiA w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian w oznakowaniu na skrzyżowaniu drogi krajowej 22 z drogą prowadzącą do Krzyża. Przekonywał, że czas najwyższy zastosować tam inne rozwiązania, które podniosą poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Przypominał, że w obrębie skrzyżowania dochodzi do wielu wypadków drogowych. O wykonanie lewoskrętu na drodze krajowej 22 w centrum Rytla pytała radna Bogumiła Ropińska.
W interpelacjach padł też wniosek o wprowadzenie zakazu postoju na odcinku nowej ulicy Targowej w Czersku. Radna Lucyna Zawiszewska prosiła o dowóz dzieci z miejscowości Błota i Konigort do Zespołu Szkół w Rytlu. Z kolei radna Bogumiła Ropińska chciała się dowiedzieć czy po ewentualnym powstaniu filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chojnicach w czerskim magistracie mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy związane z rejestracją również w Chojnicach.

Wszyscy radni usłyszeli od burmistrz Jolanty Fierek, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje otrzymają na piśmie w styczniu 2015 roku.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.