27-01-15
Gm. Czersk.
W Mokrem również bez zmian
Sołtysem Łęga ponownie został Janusz Smoleń

Wczoraj (26.01.) odbyły się zebrania mieszkańców m.in. w sołectwie Łąg oraz Mokre. Mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów oraz składu rad sołeckich. Zgłaszano również sprawy bieżące, gdzie informowano przedstawicieli władz samorządowych o potrzebach lokalnych społeczności.

W Łęgu w zebraniu uczestniczyło 128 osób. Swoje kandydatury na sołtysa zgłosili: Janusz Smoleń oraz Andrzej Kosecki. Janusz Smoleń uzyskał 80 głosów „za”, natomiast Andrzej Kosecki 46. Kolejną kadencję w Łęgu sprawować będzie Janusz Smoleń.
Uczestnicy zebrania wybrali też radę sołecką – w składzie:  Jarosław Babiński, Zbigniew Gołota, Andrzej Bakhaus,  Ewa Reszka, Zenon Cieśliński, Mirosław Fleming, Stefan Grefka, Andrzej Kosecki.

Mieszkańcy zgłaszali szereg spraw. Najwięcej dotyczyło złego stanu dróg w sołectwie, braku kanalizacji do wybranych posesji, oświetlenia, itp. Ludzie domagali się też większej ilości piasku do posypywania chodników. Mieli też za złe sołtysowi, że nie ma z nim kontaktu w sprawach związanych z odśnieżaniem dróg. Chcieli się również dowiedzieć dlaczego w Łęgu nie ma pracowników interwencyjnych do wykonywania sezonowych prac. Ponadto narzekano na wyścigi odbywające się na drodze krajowej 22 biegnącej przez Łąg. Dodatkowo zgłaszano uwagi co do stanu trzeźwości niektórych kierujących w rejonie ul. Długiej i stanu bezpieczeństwa w tej części Łęga … po zmroku.
Jeden z mieszkańców zapytał Janusza Smolenia o to czy zrzeknie się diet z tytułu sprawowania funkcji sołtysa jeśli nie wykona planowanych zadań. Dodał, że zadaje takie samo pytanie jak sołtys na zebraniu wyborczym Jolanty Fierek. Sołtys odpowiedział, że prędzej poda się do dymisji jeśli nie wywiąże się z powierzonych mu obowiązków.

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Czerska Mateusz Rydzkowski notował  uwagi mieszkańców. Na niektóre pytania odpowiadał na bieżąco. Wcześniej na zebraniu w Rytlu burmistrz Jolanta Fierek zapowiedziała, że z tzw. oszczędności poprzetargowych będą finansowane zadania na terenie sołectw gminy Czersk. Chodzi o inwestycje nie ujęte w tegorocznym budżecie, który ma być zmieniany w miarę potrzeb praktycznie co miesiąc.

W Mokrem bez zmian – sołtysem została Joanna Turzyńska
W Mokrem o stanowisko sołtysa ubiegły się dwie kandydatki. Jolanta Turzyńska oraz Gabriela Niesiołowska. W głosowaniu uczestniczyło 58 mieszkańców. Ważnych głosów oddano 57, nieważnych 1. Gabriela Niesiołowska otrzymała 18 głosów,  Joanna Turzyńska 39. Sołtysem Mokrego na kolejną kadencję została wybrana Joanna Turzyńska.
W skład Rady Sołeckiej w wyniku głosowania weszli: Marek Ciemiński, Małgorzata Glaner, Roman Knitter, Mariusz Lewandowski.

(red)

Terminarz zebrań mieszkańców: TUTAJ
 


Sołtysem Łęga ponownie został Janusz Smoleń.


Zdjęcia z zebrania w Łęgu:


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.