23-11-18
Region. Relacja
Pierwsza sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
VI kadencji.
Przewodniczącym ponownie został
Jan KleinszmidtRadni województwa pomorskiego złożyli uroczyste ślubowanie. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Zastępcami przewodniczącego zostali Hanna Zych-Cisoń (KO), Grzegorz Grzelak (KO) i Józef Sarnowski (PSL). Pomorscy radni będą zrzeszeni w dwóch klubach – Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza sesja VI kadencji za nami. Odbyła się 19 listopada 2018 r.

Pierwszą sesję sejmiku prowadził Zenon Odya, przewodniczący senior. Rozpoczęła się hymnem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie każdy nowy radny województwa złożył ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

19 głosów za Kleinszmidtem
Radni pomorscy pracować będą w dwóch klubach. Przewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej został Ryszard Świlski, natomiast Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski. Nie ustanowiono klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że z listy PSL do sejmiku wybrano dwóch radnych.

Głównym punktem obrad Sejmiku Województwa Pomorskiego było wybranie nowego przewodniczącego sejmiku. Zgłoszono dwie kandydatury. Na przewodniczącego z ramienia KO Ryszard Świlski zaproponował Jana Kleinszmidta. Drugim kandydatem został Dariusz Męczykowski, którego zgłosił Piotr Zwara (PiS). – Chcę podkreślić, że kandydaturę Dariusza Męczykowskiego zgłasza grupa radnych, nie klub PiS – mówił Piotr Zwara. – Jest to nasz kandydat, ale bez poparcia partyjnego – tłumaczył.

Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, w składzie której znaleźli się: Leszek Bonna, Marta Cymańska i Agnieszka Kapała-Sokalska. Przewodniczącym został Wiesław Byczkowski. Głosowanie było tajne, a decydowała bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku (czyli większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się).

Po krótkiej przerwie, potrzebnej na wydrukowanie kart, komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. Radni oddali 33 ważne głosy. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego VI kadencji został Jan Kleinszmidt, który otrzymał 19 głosów za i 2 przeciw. Dariusz Męczykowski otrzymał 14 głosów za i 18 przeciwnych. – Dziękuję za wybór – mówił po ogłoszeniu wyników Jan Kleinszmidt. – Mam nadzieję, że będzie to dobra kadencja dla mieszkańców Pomorza i całego regionu – dodał. 

Prezydium sejmiku bez PiS
Kolejne głosowanie radnych dotyczyło wyboru zastępców przewodniczącego sejmiku. Radni wybierali spośród czterech kandydatur zgłoszonych przez Ryszarda Świlskiego i Jerzego Barzowskiego. Koalicja Obywatelska zaproponowała Hannę Zych-Cisoń (KO), Grzegorza Grzelaka (KO) i Józefa Sarnowskiego (PSL), natomiast Prawo i Sprawiedliwość Piotra Karczewskiego (PiS). Również tym razem głosowanie było tajne, a decydowała bezwzględna większość głosów. Zastępcami Jana Kleinszmidta zostali Hanna Zych-Cisoń (19 głosów za, 7 przeciw), Grzegorz Grzelak (19 głosów za, 6 przeciw), Józef Sarnowski (19 głosów za, 6 przeciw). Piotr Karczewski otrzymał 14 głosów za i 16 przeciwnych.

(Powiększ - TUTAJ)

Radni Województwa Pomorskiego. Oprac. Arkadiusz Stawiński / UMWP

Powołanie komisji
Nowy Sejmik Województwa Pomorskiego powołał komisje, które rozpatrują i przygotowują sprawy stanowiące przedmiot prac sejmiku. Na pierwszej sesji powołano dziewięć komisji:

-    Komisję Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu,

-    Komisję Budżetu i Finansów,

-    Komisję Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej,

-    Komisję Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-    Komisję Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego,

 -   Komisję Rewizyjną,

-   Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny,

-    Komisję Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej,

 -   Komisję Ochrony Środowiska.

Do przewodniczącego wpłynął też wniosek radnych klubu PiS w sprawie powołania Komisji Gospodarki Morskiej. Wniosek został przekazany do dalszych prac.

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego odbędzie się 26 listopada 2018 r. o godz. 11.00. Tym razem radni wybiorą marszałka i zarząd województwa.

Aleksandra Chalińska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Więcej zdjęć:
TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.