13-02-19
Czersk. Czy w urzędzie miejskim będzie rzecznik prasowy?
Zmiany w czerskim magistracie - od 1 marca

Pojawiły się cztery nowe oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Czersku (TUTAJ).
(WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE NACZELNIKA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA DS. FUNDUSZY, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI)


Zapytaliśmy więc burmistrza czy zamierza zatrudnić m.in. osobę, która w ramach wykonywanej pracy będzie również pełniła funkcję rzecznika prasowego w Urzędzie Miejskim w Czersku?

Kolejne pytanie dotyczyło STANOWISKA URZĘDNICZEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA.

Odpowiedź burmistrza – poniżej:

„Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 65/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Czersku. Regulamin ten będzie obowiązywał od dnia 1 marca.

Nabory na stanowiska urzędnicze, które zostały ogłoszone wynikają z procesu wdrażania postanowień nowego regulaminu. Jednym z nowych stanowisk jest stanowisko ds. komunikacji społecznej. Kontakty z mediami będą jednym z zadań realizowanych na tym stanowisku, natomiast na pewno nie będą one realizowane w formule rzecznika prasowego.

Zgodnie z przywołanym na wstępie zarządzeniem od 1 marca struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Czersku będzie wyglądała następująco:

1)   Wydział Inwestycji i Infrastruktury,

2)   Wydział Planowania i Gospodarki,

3)   Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska,

4)   Wydział Spraw Społecznych,

5)   Wydział Finansowy,

6)   Wydział Organizacyjno – Prawny,

7)   Wydział Funduszy Zewnętrznych,

8)   Biuro Obsługi Rady Miejskiej,

9)   Urząd Stanu Cywilnego,

10)    Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania,

11)    Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności,

12)    Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego,

13)    Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych,

14)    Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego.

Jak wynika z powyższego, w nowej strukturze organizacyjnej nie ma Wydziału Nieruchomości i Środowiska ani Wydziału Nieruchomości. Analogicznie nie będzie więc naczelników takich nieistniejących wydziałów.

 Informuję również, że nie planuje się zatrudnienia pracowników na stanowiskach naczelników Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Funduszy Zewnętrznych. Tymi komórkami organizacyjnymi pokieruje Wiceburmistrz.

Od dnia 1 kwietnia nie będzie też Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego. Jego obowiązki przejmie Sekretarz Gminy” – odpowiada Przemysław Biesek – Talewski, burmistrz Czerska.

Włodarz precyzuje, że umowa z obecną naczelnik WO-P była na czas określony do marca br. Ustalono, że nie będzie przedłużona, ponieważ pani Anna Skórska ma inne plany zawodowe. Burmistrz  uznał, że osoba pana Grzegorza Zabrockiego gwarantuje, iż sekretarz gminy będzie mógł jednocześnie zajmować się sprawami edukacji i kierować WO-P. Konkursu na naczelnika WO-P więc nie będzie.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.