14-02-19
Gm. Czersk. Sołtys: Teraz jesteśmy przekonani, że warto
Wniosek w sprawie powstania
gminy Rytel już złożony


Publikujemy komunikat sołtysa Łukasza Ossowskiego w sprawie złożenia wniosku dotyczącego powstania gminy Rytel.


„Komunikat
        W dniu wczorajszym tj 13.02.2019 r.  został złożony do Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie podziału gminy Czersk. Jako Wnioskodawcy, reprezentowani przez Przewodniczącego Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel Mariusza Pokrzywińskiego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 61 § 1 k.p.a., wnieśliśmy o podjęcie z własnej inicjatywy (z urzędu) przez Radę Ministrów działań mających na celu wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia gmin Rytel i Gminy Czersk i na jego mocy dokonanie podziału Gminy Czersk, a przez to utworzenie Gminy Rytel.

        Po wnikliwej analizie, która dotyczyła przyszłej sytuacji ekonomicznej oraz wielu analizach porównawczych na wielu płaszczyznach w stosunku do gmin o podobnych wielkościach (np. Gmina Konarzyny),  zaproponowaliśmy, by w skład Gminy Rytel weszły następujące miejscowości: Rytel, Błota, Duża Klonia, Duże Wędoły, Karolewo, Konigort, Konigortek, Leśnictwo Jeziórko, Leśnictwo Olszyny, Leśnictwo Ostrowy, Mała Klonia, Małe Wędoły, Młynki, Modrzejewo, Olszyny, Płecno, Rytel-Dworzec, Rytel-Nadleśnictwo, Uboga, Zapora. Siedzibą władz gminy Rytel będzie miejscowość Rytel.

        Pragnę przypomnieć, że w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Rytel, Rada Sołecka oraz szereg innych osób zaangażowało się w akcję mającą na celu zbadanie poparcia dla inicjatywy powstania Komitetu ds.przywrócenia gminy Rytel. W wyniku podjętych działań zebrano 1328 podpisów mieszkańców sołectwa popierających inicjatywę przywrócenia gminy. Powyższa liczba pokazuje, iż ponad 60% mieszkańców z czynnym prawem wyborczym poparło to przedsięwzięcie. Podkreślenia wymaga fakt, że podpisy zbierane były w określonym miejscu i czasie, co spowodowało, że mieszkańcy pragnący poprzeć tę inicjatywę musieli się udać w tej sprawie osobiście. Ale to był dopiero początek, przez ponad rok analizowaliśmy, czy przyszła Gmina Rytel jest w stanie funkcjonować, a jeśli tak to czy warto, przede wszystkim w kontekście ekonomicznym. Teraz jesteśmy przekonani, że warto.

        Jako Sołtys Sołectwa Rytel wiem, jak ważna jest to dla mieszkańców sprawa. Gmina Rytel, to nie tylko marzenie, ale i oczekiwanie mieszkańców. Decydując się na sformalizowanie tego oczekiwania mam świadomość, że nie jest to łatwe wyzwanie. Wiem jednak, że mieszkańcy naszej małej ojczyzny, chcą być wspólnotą lokalną w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli rządzącą się na własny rachunek. Chcą podejmować decyzje na samym dole, biorąc odpowiedzialność za swój los. Wiem, że temu zadaniu jesteśmy w stanie podołać, bo jednym z naszych największych atutów jest kapitał społeczny, który uwidocznił się szczególnie mocno w okolicznościach nadzwyczajnych, stając się przykładem dla innych wspólnot samorządowych. 

        Powstanie gminy Rytel widzimy jako wartość dodaną na mapie administracyjnej Polski, województwa i powiatu. Wiem, że nie wszyscy się z naszą decyzją zgadzają. Mam świadomość, że utarty schemat administracyjny może powodować u niektórych obawy i niepokój. Przypomnieć jednak pragnę, że Rytel był już Gminą. W swoich działaniach kierujemy się najlepiej pojętym interesem społeczności lokalnej. Argumenty w tej sprawie zostały przedstawione w złożonym wczoraj piśmie.

        Pragnę także podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas, służyli radą i konsultowali z nami nasze plany. Pierwszy etap naszych starań mamy za sobą.

Sołtys Sołectwa Rytel
Łukasz Ossowski”


Wniosek będzie teraz procedowany. Więcej informacji wkrótce.

(red)Sołtys Łukasz Ossowski (na zdjęciu) poinformował media, że został złożony wniosek w sprawie utworzenia gm. Rytel, która miałaby powstać z podziału gm. Czersk.


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.