11-12-15
Gm. Czersk. Kapituła spośród około 100 projektów, wybrała 4 najlepsze partnerstwa międzysektorowe
Sukces Ochotniczej Straży Pożarnej Złe Mięso

Sukces Ochotniczej Straży Pożarnej Złe Mięso, przy udziale Ośrodka Kultury w Łęgu, Urzędu Miejskiego w Czersk oraz KGW Łężanki.

Zwycięski Projekt „Budowa boiska sportowego we wsi Złe Mięso”, Ochotniczej Straży Pożarnej Złe Mięso, przy udziale Ośrodka Kultury w Łęgu, Urzędu Miasta i Gminy Czersk oraz KGW Łężanki. Projekt zgłoszony przez OSP Złe Mięso, który jest głównym inicjatorem przedsięwzięcia, dotyczy budowy trawiastego boiska sportowego we wsi Złe Mięso (sołectwo Lipki Górne). W okolicy nie istnieje żadna infrastruktura sportowa. Wnioskodawca chciał w sposób twórczy i bezpieczny wykorzystać udostępniony teren. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży z sołectwa. Budowa boiska przyczyni się do zwiększenia ich aktywności fizycznej. Boisko będzie dobrym miejscem na przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie miejsca dla ich rozwoju oraz aktywnego wypoczynku.

W dniu 2 grudnia 2015 r. Podczas IV edycji Forum Inicjowania Rozwoju na Stadionie Energa Gdańsk zostały wręczone nagrody II edycji Funduszu Grantowego FIR, które osobiście odebrali pomysłodawcy projektu: naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Złe Mięso- Pan Florian Łęgowski, Radny Gminy i Miasta Czersk Maciej Deja i pracownik Ośrodka Kultury w Łęgu Pani Anna Węsierska. Każdy, kto miał jakiś ciekawy pomysł, chęć zmiany w swoim otoczeniu, mógł zgłosić swój projekt i spróbować sił o dofinansowanie w postaci grantu FIR. Partnerstwa międzysektorowe mogły ubiegać się o granty, których wysokość to aż 25 000 zł. Łączna pula środków przeznaczona na granty wynosiła 100.000 zł. Głównymi Partnerami Funduszu są „Grupa LOTOS S.A” oraz „Polpharma S.A.”. Dzięki ich zaangażowaniu, dofinansowanie otrzymały oryginalne przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności, które posłużą w poprawie jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego.

Kapituła Konkursowa FIR spośród około 100 nadesłanych projektów, wybrała 4 najlepsze partnerstwa międzysektorowe. Wśród nich znalazł się projekt „Budowa boiska sportowego we wsi Złe Mięso”, nadesłany przez Ochotniczą Straż Pożarną Złe Mięso.

Partnerami biorącymi udział w projekcie z sektora publicznego są: Urząd Miasta i Gminy Czersk – Burmistrz Czerska Pani Jolanta Fierek oraz Ośrodek Kultury w Łęgu. Z sektora pozarządowego partnerem jest między innymi Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki”.

UM Czersk

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.