5-01-16
Czersk. Zgłoszenie do 22 stycznia
Nagroda MŁYŃSKIE KOŁO – edycja 2016

Już wkrótce zostaną wręczone doroczne nagrody „Młyńskie Koło” za 2015 rok. Kolejny raz kandydatów mogą  zgłaszać mieszkańcy gminy Czersk, a także przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody „Młyńskie Koło” można składać w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27 (sekretariat) do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz.17.00. Wniosek (formularz wniosku do pobrania poniżej) powinien być złożony w zamkniętej kopercie, opisany wg wzoru „MŁYŃSKIE KOŁO – ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO NAGRODY”.

Kandydatów można zgłaszać w niżej wymienionych kategoriach:

-    osiągnięcia kulturalne;

-    edukacja, oświata i wychowanie;

 -   rzemiosło i usługi;

 -   działalność na rzecz rozwoju sportu;

-    działalność promocyjna i organizacyjna w stowarzyszeniach i związkach;

-    wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych przez przedsiębiorców;

-    rozwój przedsiębiorczości;

-    zarządzanie i działalność jednostek pomocniczych gminy;

-    inicjatywa społeczna;

-    innej zaproponowanej przez zgłaszającego.

Spośród kandydatów, nominacji do Nagrody oraz późniejszego wyboru laureatów dokona Kapituła, powołana przez Burmistrza Czerska m.in. spośród dotychczasowych laureatów tej nagrody.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystości w czerskim Ośrodku Kultury, w dniu 29 stycznia 2016 r.

(red),(UM Czersk)

Formularz wniosku do pobrania:
TUTAJ

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.