8-04-16
Czersk. Nad całością czuwali pracownicy naukowi UMK w Toruniu
Dzień Chemii w czerskim LO

7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia, a w Liceum Ogólnokształcącym w Czersku był to  Dzień Chemii. Już po raz czwarty uczniowie brali udział w warsztatach z wykorzystaniem innowacyjnej techniki SSC (Chemia w Małej Skali). Ponad osiemdziesięciu  licealistów aktywnie uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych oraz pokazach chemicznych. W szkole odbyła się też projekcja filmu na temat życia i pracy naukowej Marii Skłodowskiej – Curie.


Nad całością czuwali pracownicy naukowi UMK w Toruniu pan Łukasz Sporny oraz pan Piotr Wróblewski, a także pani Urszula Wojak – nauczycielka LO. Komunikatywność, pomysłowość, twórczość, autentyczność i poczucie humoru prowadzących sprawił, że był to bardzo udany i wesoły dzień.

„Nasze liceum kieruje do uczniów szeroką ofertę ciekawych, ponadramowych zajęć edukacyjnych. Zależy nam na zainteresowaniu młodzieży naukami przyrodniczymi. Chcemy, aby każdy młody człowiek rozumiał zjawiska zachodzące w otaczającym go świecie, aby kontynuował naukę na kierunkach gwarantujących pracę. W tym celu proponujemy naszym uczniom udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie. Aktywnie współpracujemy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W szkole organizujemy zajęcia dodatkowe, noce naukowe, pracujemy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Planując swoje działania pamiętamy o wytycznych nowej podstawy programowej, która nakazuje, aby każdy uczeń biegle wykorzystywał nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosił się do pozyskiwanych informacji. Dlatego też pracujemy również metodą online. Od kolejnego roku szkolnego osoby chętne będą mogły jednocześnie kształcić się w CKZiU w Chojnicach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie kosmetyczki (kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza, upiększająca, zabiegi fizykoterapeutyczne…).

Chemia i biologia  to bardzo szerokie i ciekawe nauki, których zgłębienie daje też szerokie możliwości. Dlatego już dziś zapraszam wszystkich gimnazjalistów do klasy o profilu biologiczno – chemicznym w naszym czerskim liceum !” – mówi Urszula Wojak.

Mat. LO Czersk


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.