14-04-16
Czersk. Odpowiedzi udziela burmistrz Czerska
Czytelnik: Czego brakuje, żeby mieszkańcy
mogli korzystać z rehabilitacji w zwiększonym wymiarze?

Publikujemy list czytelnika w sprawie świadczenia usług z zakresu rehabilitacji. Odpowiedzi udziela burmistrz Jolanta Fierek.  

„Dzień Dobry,
Chciałbym prosić burmistrz Czerska o zajęcia stanowiska i udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego pomimo prawie 420 tyś. zł. nadwyżki w sp zoz nie przeznacza się części tych pieniędzy na dodatkowe usługi z zakresu rehabilitacji? Ze sprawozdania finansowego sp zoz za 2015 rok wynika, że taka kwota pozostawała nie wykorzystana na koniec 2015r. To są pieniądze z NFZ, więc dlaczego nie były przeznaczone na pacjentów? Pani burmistrz mówiła, że będzie poprawa w służbie zdrowia...
Wcześniej gmina dopłaciła do tych usług 100 tyś., a jeszcze wcześniej sp zoz sam finansował część takich zabiegów.
Skoro w sp zoz jest prawie 420 tyś. niewykorzystanych środków oraz dodatkowo 250 tyś. dofinansowania ze środków gminy, razem prawie 700 tyś. to dlaczego nie można choćby 100 tyś. przeznaczyć na rehabilitację?
Jak widać pieniądze są, jest też personel i sprzęt specjalistyczny w budynku sp zoz, to czego brakuje, żeby mieszkańcy mogli korzystać z rehabilitacji w zwiększonym wymiarze?
Wcześniej można było, a teraz nie?
A może brakuje tylko i aż dobrej woli?
Czytelnik”


Odpowiedzi udziela burmistrz Jolanta Fierek:

„12 kwietnia 2016 roku podpisałam z Dyrektorem SP ZOZ umowę na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych w planach na 2016 rok, a dokładnie zakupów inwestycyjnych koniecznych do uruchomienia poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Mogło stać się to dopiero wczoraj, po opublikowaniu przez wojewodę uchwalonego przez Radę Miejską nowego Statutu SP ZOZ. Przypomnę, że w budżecie na 2016 rok zabezpieczono na te cele dotację w kwocie 250 tys. złotych. I kardiologia, i rehabilitacja są dla nas priorytetem, przy czym z wielu powodów Dyrektor SP ZOZ zmierzać będzie w pierwszej kolejności do uruchomienia poradni kardiologicznej. Z tego choćby powodu, że dużo wcześniej zawarł dżentelmeńską umową z lekarzem specjalistą i najwyższy czas, by to sfinalizować. W drugiej kolejności, oczywiście bez zbędnej zwłoki, podejmie starania by nasz ośrodek zdrowia świadczył także zabiegi rehabilitacyjne. Sprawę komplikują zajęte w budynku pomieszczenia przez BRUSMED, gdzie moglibyśmy te zabiegi wykonywać. To najodpowiedniejsze pomieszczenia do tego typu zabiegów. Mieszczą się na parterze i posiadają dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor SP ZOZ nie zasypia jednak gruszek w popiele. Przekazywał mi różne koncepcje dotyczące miejsca uruchomienia takiej poradni, m.in. w pomieszczeniach Domu Seniora - Wigora. Wtedy jednak zabiegi mogłyby być wykonywane popołudniami. Co do zaangażowania w tę poradnię środków wypracowanych w 2015 roku w ramach zysku, to trzeba pamiętać, że w znacznej części konieczny jest on do zabezpieczenia płynności finansowej ośrodka. Kadrę medyczną zasili przecież oczekiwany od dawna przez naszych Mieszkańców kardiolog i muszą zostać zabezpieczone środki na ten kontrakt. Wiem, że pan Wiesław Czechowski rozmawia także z nowym pediatrą, by dzieciom należącym do naszej filii w Rytlu zabezpieczyć częstszą opiekę medyczną. Podjął też starania, by zapewnić w Czersku - przynajmniej raz na jakiś czas - obecność endokrynologa. Środki wypracowywane samodzielnie przez ośrodek muszą więc zabezpieczać płynność w tym zakresie. Koniecznie muszę podkreślić, że wypracowany wynik finansowy za 2015 rok osiągnął po raz pierwszy w historii ośrodka taki poziom. By dokonać jednak jego podziału konieczna jest opinia Społecznej Rady SP ZOZ. Nie wykluczam, że w części przeznaczony będzie właśnie na rehabilitację. Ponieważ zdaję sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania na zabiegi rehabilitacyjne, rozważam w późniejszym czasie wniosek do Rady Miejskiej o dofinansowanie na ich wykonywanie. Najpierw jednak musi być pomieszczenie o odpowiednich standardach, doposażenie w sprzęt, no i oczywiście personel. Proszę pamiętać, że ponad 2 lata temu NFZ odmówił finansowania poradni rehabilitacyjnych kilkuset podmiotom. Na razie też nie zanosi się, by umożliwiono zakładom opieki zdrowotnej nowe kontraktowanie w tym zakresie. Trzeba więc liczyć na własne możliwości. Proszę więc o cierpliwość, choć dobrze wiem, że choroba, ból i niesprawność nie poddadzą się takim prośbom.
Jolanta Fierek”


"W uzupełnieniu mojej wypowiedzi w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych muszę dodać, że w umowie dzierżawy pomieszczeń oddanych BRUSMED-owi zawarto niestety też zapis o przekazaniu temu NZOZ-owi do użytkowania całego sprzętu rehabilitacyjnego. To kolejny problem do pokonania w przypadku uruchomienia przez SP ZOZ własnej poradni.
Jolanta Fierek"


(red)

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Czersku
za 2015 rok - zobacz:
TUTAJ

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.