21-04-16
Czersk. Śladem naszych publikacji. Zmiana organizacji ruchu na ul. Alei 1000-lecia
Policja odpowiada na list czytelnika

Publikujemy odpowiedź na list czytelnika, który w lutym br. podjął sprawę parkowania na ul. Alei 1000-lecia w Czersku – zobacz artykuł z listem i zdjęciami (29.02.): TUTAJ

„Odpowiedź na zapytanie czytelnika dotycząca parkowania na ul. Al. 1000-lecia w Czersku.
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach po otrzymaniu w minionym tygodniu odpowiedzi z Urzędu Miasta i Gminy w Czersku może teraz udzielić odpowiedzi czytelnikowi  portalu "Wizja lokalna", która dotyczy parkowania na ul. Al. 1000-lecia w Czersku w miejscu, gdzie rzekomo obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi.

Dokonano lustracji wymienionej ulicy, gdzie stwierdzono ustawiony po prawej stronie drogi znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" z zamieszczoną pod znakiem poziomą tabliczką T-26. Tabliczka ta została błędnie umieszczona pod znakiem, ponieważ umieszcza się ją w ten sposób pod znakiem zakazu zatrzymywania się - na placach i określa ona strony placu, a nie drogi.

Jeżeli chodzi o zaparkowany przedstawiony na zdjęciach pojazd, to w myśl art.49 § 1 pkt. 7  Prawa o Ruchu Drogowym, zezwala się na parkowanie przy lewej krawędzi, na drogach dwukierunkowych o małym natężeniu ruchu. Ulica Aleja 1000-lecia przez Urząd Miejski w Czersku jest właśnie określona jako droga o niskim natężeniu ruchu.

Zatem użytkownik pojazdu, który parkował swój pojazd po lewej stronie ulicy Al. 1000-lecia, nie popełnił żadnego wykroczenia. Kierowca pojazdu został w ten czas poinformowany przez policjantów, aby do momentu wyjaśnienia całej sytuacji z oznakowaniem ulicy, korzystał z parkingu przy ul. Browarowej.

W kwestii oznakowania tej drogi znakami B-36 i tabliczką T-26 ze strzałką poziomą Urząd Miejski w Czersku poinformował w odpowiedzi na zapytanie Policji, że podjął działania zmiany organizacji ruchu drogowego na tej ulicy.

Koncepcja projektu przewiduje wprowadzenie strefy zamieszkania oraz wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż ulicy (oznakowanie poziome i pionowe), usunięcie oznakowania ostrzegawczego dotyczącego progów zwalniających oraz wykluczenie pojazdów wielko tonażowych z tej ulicy. Termin wprowadzenia nowej docelowej organizacji ruchu określony został na nie mniejszy niż dwa miesiące.

Funkcjonariusze Policji z Czerska wstępnie dokonali kontroli rejonu miasta pod kątem prawidłowości oznakowania, gdzie zlokalizowano podobną nieprawidłowość w oznakowaniu przy ulicy Dąbrowskiego. O zasygnalizowanych i zauważonych do tej pory nieprawidłowościach w oznakowaniach ulic, zwrócono się do Urzędu Miejskiego o ich szybkie wyeliminowanie.

Oficer Prasowy
KPP Chojnice
sierż. Justyna Przytarska”


Inny z czytelników, po ukazaniu się artykułu (w dn. 29.02.), wskazywał w swoim liście, że problem w ruchu drogowym jest od lat na ul. 21. lutego i Tucholskiej, gdzie jak pisał: „dziesiątki rowerzystów jeżdżą chodnikiem, że aż strach iść np. z wózkiem z dzieckiem. Również przy Galerii samochody są parkowane jak się komu spodoba.”

(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.