1-05-16
Czersk. Postawiony został duży pomnik
Siostry Elżbietanki w Czersku

Dnia 24 kwietnia 2016 przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej wyjątkowe wydarzenie. O godz. 12.30 rozpoczęła się w Czersku uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz parafii - ks. dr Zbigniew Straszewski. Intencją szczególną była wspólna modlitwa za zmarłe Siostry Elżbietanki spoczywające na cmentarzu parafialnym w Czersku. Z inicjatywy Siostry Prowincjalnej Katarzyny Pawlak dokonana została ekshumacja zwłok Sióstr celem umieszczenia ich w jednej zbiorowej mogile. Postawiony został duży pomnik, na którym widnieją imiona i nazwiska 9 Sióstr ze Zgromadzenia Św. Elżbiety, których ciała od ponad 30 lat spoczywają na czerskim cmentarzu. W uroczystości uczestniczyło 30 Sióstr Elżbietanek na czele z Siostrą Prowincjalną. Siostry przybyły z Torunia, Wałcza, Gdańska, Grudziądza, Kamienia Krajeńskiego, Tucholi.

Nie zabrakło również Sióstr, które pochodzą z Czerska. Modlitwę w intencji Sióstr Elżbietanek pochodzących z Czerska oraz tutaj posługujących zanosił do Boga także ks. prałat Henryk Kotlenga - współcelebrans. Obecni na mszy św. byli także członkowie, działającej od 21 lat w Czersku, Wspólnoty Apostolskiej Św. Elżbiety. Liturgię Słowa przygotowały Siostry Elżbietanki. Homilię wygłosił ks. proboszcz, który podkreślił w swoim słowie istotę dźwigania krzyża, ważność przebaczenia i konieczność życia według Chrystusowego przykazania miłości bliźniego. Powiedział: "Nie udźwignie krzyża ten, kto nie umie kochać" oraz "trzeba tak żyć, aby ktoś inny mógł przez nas zobaczyć Chrystusa". Mogliśmy usłyszeć przykłady, jak brak przebaczenia zniewala duszę, jest jarzmem uniemożliwiającym życie w jedności z Bogiem. Na zakończenie Siostra Prowincjalna Katarzyna Pawlak złożyła podziękowanie na ręce ks. proboszcza za umożliwienie uporządkowania miejsca pochówku Sióstr, sprawowanie Eucharystii w intencji zmarłych Sióstr Elżbietanek oraz okazaną życzliwość. Po celebracji w kościele wszyscy kapłani parafii, siostry zakonne i członkowie Wspólnoty Apostolskiej udali się na cmentarz parafialny, gdzie modliliśmy się wspólnie za dusze Sióstr, złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze oraz ks. proboszcz dokonał poświęcenia wspólnej mogiły Sióstr. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek w Hotelu Roal, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami w atmosferze wzajemnej życzliwości.

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Bogu, że powołał nas do udziału w duchowości i apostolacie Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Siostrze Prowincjalnej Katarzynie za podjętą inicjatywę, a ks. proboszczowi za przyczynienie się do jej realizacji. Dziękujemy wszystkim Siostrom Elżbietankom, które tak licznie przybyły do Czerska.

Małgorzata Sękowska
(Pariafia Czersk)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.