25-07-16
Powiat chojnicki. Nominacje dla 44 policjantów chojnickiej komendy
AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA
POLICJI W CHOJNICACH


22 lipca w Chojnicach w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach odebrało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wśród gości, którzy zaszczycili mundurowych swoją obecnością, byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, a także służb i instytucji, które współdziałają z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie chojnickim.


W piątek w Chojnicach w sali obrad Starostwa Powiatowego obchodzono Święto Policji. W uroczystej  akademii z tej okazji wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski  oraz  przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb i instytucji, które są zaprzyjaźnione z chojnicką Policją i współdziałają z nią na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Po wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w  Chojnicach, który podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za trud ich pracy i zaangażowanie wkładane w realizację zadań służbowych. Insp. Krzysztof Pestka  podkreślił , że chojnicka Policja i policjanci cieszą się stałym, wysokim zaufaniem mieszkańców powiatu chojnickiego, a ich wysiłki są pozytywnie oceniane przez obywateli. Miniony rok ocenił jako  czas dobrej i skutecznej pracy, o czym świadczy m. in. utrzymująca się na wysokim poziomie wykrywalność oraz dynamika przestępstw. Komendant Powiatowy nie zapomniał o rencistach i emerytach policyjnych, którym podziękował za przekazaną młodszemu pokoleniu policjantów wiedzę i praktyczne rady. Słowa uznania i podziękowania skierował także do przedstawicieli samorządów lokalnych. Komendant Wojewódzki w przemowie podziękował za pracę policjantom oraz ich rodzinom. W trakcie przemowy podkreślił że, bez wsparcia najbliższych wykonywanie zawodu policjanta byłoby raczej niemożliwe.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie funkcjonariuszom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku nominacje z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach otrzymało 44 policjantów chojnickiej komendy.

W imieniu awansowanych funkcjonariuszy głos zabrał nadkom. Sebastian Pastucha. Na koniec gratulacje i podziękowania dla funkcjonariuszy składali zaproszeni goście.

Mat. KPP ChojniceW imieniu awansowanych funkcjonariuszy głos zabrał Sebastian Pastucha - awans na stopień nadkomisarza (na zdjęciu w pierwszym rzędzie - pierwszy z prawej).
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.