13-10-16
Czersk. Galeria zdjęć
I Czerskie Spotkanie
Seniorów z WIGOREM


W środę, 12 października w Ośrodku Kultury w Czersku odbyło się I Czerskie Spotkanie Seniorów z WIGOREM. W imprezie wzięły udział Domy Senior WIGOR z Czerska, Gostycyna, Skarszewy oraz Pucka, łącznie ponad sto osób.


Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Czerska - Jolanta Fierek, Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Chojnickiego - Leszek Redzimski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku - Grzegorz Kobierowski, Dyrektor DPS Chojnice - Dagmara Orzech, przedstawicielka MGOPS Czersk - Katarzyna Grada.

Podczas spotkania, które odbyło się przy kawie i pysznych wypiekach, od cukierni Magdalenka, poszczególne domy Senior WIGOR przygotowały występy artystyczne. Po poczęstunku odbył się koncert grupy - Twórcy Kultury z DPS Chojnice pod kierownictwem Dominika Madej oraz występ Oliwii Osowskiej. Podczas koncertu seniorzy tańczyli i  śpiewali, a po koncercie było karaoke i wspólna biesiada z tańcami.

Na  koniec imprezy seniorzy z zaproszonych domów pojechali zwiedzić dom Senior WIGOR w Czersku.

Już teraz wiadomo, że impreza będzie odbywała się cyklicznie, spotkała się z pozytywnym odbiorem innych domów.

- Problem starzejącego się społeczeństwa to ogromny problem naszego kraju i współczesnych cywilizacji  o wysokim stopniu rozwoju. W Czersku również mamy doczynienie z demograficzną tendencją wydłużania życia, co sprawia, że pojawiają się nowe problemy, społeczne, zdrowotne i ekonomiczne. Te nieznane do tej pory zagrożenia pokazują,  że musimy jako samorządy podejmować nowe wyzwania. Dzienne Domy Senior-WIGOR to odpowiedz na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, bardzo się cieszę, że to właśnie w naszej gminie tak dom może funkcjonować. I-sze Czerskie Spotkanie Seniorów-z WIGOREM, to możliwość do wymiany doświadczeń, i przekonania się, że ten program ma przyszłość i będzie się rozwijał. To okazja do promowania koncepcji aktywnej starości- mówiła podczas spotkania Joanna Ossowska - dyrektor Dziennego Domu Senior-WIGOR w Czersku.

Na pierwsze czerskie spotkanie Seniorów z Wigorem został zaproszony również Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stefan Kołucki, który ze względu na zaplanowane obowiązki nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, przekazując jednocześnie list, który publikujemy poniżej.

"Dzięki takim przedsięwzięciom zapobiegamy potencjalnemu wykluczeniu społecznemu seniorów, a starość przestaje być postrzegana jako okres bierności, samotności i bezradności, stając się jednocześnie czasem przekazywania nagromadzonego doświadczenia oraz samorealizacji" Zobacz cały list: TUTAJ.Senior Wigor Czersk


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.