14-10-16
Czersk. Śladem naszych publikacji
Daniel Szpręga odpowiada
wiceburmistrzowi Mateuszowi Rydzkowskiemu

Publikujemy odpowiedź Daniela Szprega na stanowisko wiceburmistrza Mateusza Rydzkowskiego w kwestii PROW i "schetynówek", którą umieściliśmy w portalu dwa dni temu - Zobacz: "Wiceburmistrz odpowiada Danielowi Szprędze": TUTAJ.

"Ad vocem wypowiedzi I zastępcy Burmistrza Mateusza Rydzkowskiego.
Szanowni Państwo, postaram się w kilku zdaniach odnieść do treści wypowiedzi Pana Mateusza Rydzkowskiego- pierwszego zastępcy Burmistrza Czerska.

Nabór na tzw. Schetynówki” 2017 i jeszcze trochę o PROW. 
Ton wypowiedzi pana Rydzkowskiego co do wprowadzonych zmian w wytycznych Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest dla mnie niezrozumiały i zastanawiający. Aby nie było wątpliwości załączam pismo z Ministerstwa Infrastruktury
(zobacz pismo TUTAJ). Fakt jest taki, że Gmina Czersk nie złożyła do 15 września 2016 r. wniosku na realizację tzw. „Schetynówki” w 2017 r. Uważam, że szczęściu należy dopomóc i wierzyć, że się uda. Bez wiary i zaangażowania nie osiągnie się sukcesu. Nazywanie zmian w wytycznych kosmetycznymi jest nie tylko przesadą, ale próbą odwrócenia uwagi. Przypomnę, że 76 wniosków otrzymało wsparcie z PROW i można było domniemywać, że konkurencja w tzw. „Schetynówkach”  będzie automatycznie mniejsza. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wynika, że nie będzie kolejnego naboru na drogi lokalne w PROW-ie. Jeśli chodzi o uzyskanie punktów za dostępność do terenów inwestycyjnych w PROW to przypomnę, że wystarczyło posiadać list intencyjny od inwestora oraz ważną decyzję o warunkach zabudowy, którą wydaje Urząd Gminy w terminie maksymalnie kilku miesięcy. Nie trzeba było posiadać Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tym bardziej, że projekty drogowe dotyczyły terenów wiejskich. Ważne było żeby działka inwestora przylegała bezpośrednio do drogi będącej przedmiotem projektu. Mam nadzieję, że do kwestii dróg powiatowych na terenie gminy Czersk ustosunkuje się w niedalekiej przyszłości Pani Burmistrz.

Mapa dostępności do stolicy powiatu.
Pierwszy zastępca Burmistrza zauważył podobnie jak wcześniej drugi zastępca Burmistrza, że mapa dostępności czasowej (izochrony) - do stolicy powiatu jest niesprawiedliwa. Przypomnę, że jest ona częścią dokumentu pod nazwą „.Obszary Strategicznej Interwencji do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i RPS” zaktualizowanego w 2014 r.  link:
http://pbpr.pomorskie.eu/documents/294485/377266/23.03.2016/01112cb7-9c92-4e2a-8adc-3b8186e1d0d8
Pan Rydzkowski informuje, że obecnie podjęto działania, aby dokonano aktualizacji dokumentu zgodnie z realiami jednocześnie zarzucając brak odpowiedniej troski w Biurze Funduszy w poprzednich latach. Zarzut ten  jest bezzasadny i kuriozalny. Obyśmy się nie wstydzili za te działania, które nie mają sensu, ponieważ ciężko będzie naszej władzy udowadniać, że Czersk ma bardziej niekorzystne położenie względem Chojnic niż Brusy. To tak jak negowalibyśmy położenie Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 i wzdłuż linii kolejowej nr 203 w tzw. korytarzu południowym. Wyjaśniam, że II z-ca Burmistrza wcześniej porównywał Czersk z Brusami. Informuję, że czas dojazdu do stolicy powiatu z Czerska wynosi mniej niż 30 minut i jest krótszy niż z Brus do Chojnic (powyżej 30 minut). Bardzo łatwo można sprawdzić tą informację wprowadzając plan podróży w rozkładzie jazdy pociągów na stronie
www.pkp.pl. Kontestowanie tego faktu przez władze gminy zapewne nie wpłynie pozytywnie na nasz wizerunek.

Wszystkiego dobrego,
Daniel Szprega"


Pismo skierowane z Ministerstwa Infrastruktury
do Wojewodów w sprawie m.in. zmiany zasad oceny
wniosków w tegorocznym naborze dla tzw. Schetynówek
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.