30-11-18
Czersk. WIDEO
II Sesja Rady Miejskiej w Czersku

PIĄTEK 30.11. - OGLĄDAJ POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
- WIDEO - kanał YT UM Czersk:
 

- Rozpoczęcie sesji
- Ślubowanie - nową radną zostaje Beata Pyżewska (obejmuje mandat radnego za Przemysława Bieska - Talewskiego).
- Rada Miejska w Czersku nie przyjmuje wniosków: o rozszerzenie porządku obrad - wprowadzenie punktu składanie interpelacji (wnioskowała radna Lucyna Zawiszewska) oraz wykreślenie z porządku obrad głosowania uchwał dotyczących uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gm. Czersk (wnioskował radny Daniel Szpręga).
- głosowanie projektów uchwał z porządku obrad (zmiany poprzednich uchwał - pierwsze 5 projektów z porządku obrad)
- Powołanie komisji RM. Głosowanie. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powstania sześciu komisji. Propozycje składów osobowych - skład osobowy w materiale WIDEO (wkrótce podamy składy osobowe komisji RM).
- Procedowanie kolejnych uchwał znajdujących się w porządku obrad.
- Wolne wnioski i informacje, zgłaszane są również interpelacje i zapytania.
- Zakończenie sesji.

 Wyniki głosowań (uchwały) - TUTAJ

 

II sesja Rady Miejskiej w Czersku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku. Publikujemy porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Ślubowanie radnych.
3.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 4.   Podjęcie uchwał w sprawie:
-       zmiany Uchwały nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” – II/7/18 – str. 2,
-       zmiany Uchwały Nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do stowarzyszenia ”Klub Żeglarski Wda Borsk” – II/8/18 – str. 4,
-       zmiany Uchwały nr XXVII/248/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Sandry Brdy” – II/9/18 – str. 6,
 -      zmiany Uchwały nr XV/154/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Bank Żywności w Chojnicach” – II/10/18 – str. 8,
-        zmiany Uchwały nr X/92/99 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22 – II/11/18 – str. 10,
-        powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku i określenia ich składu liczbowego oraz ustalenia przedmiotu ich działania – II/12/18 – str. 12,
 -       ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku – II/13/18 – str. 19,
 -       obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – II/14/18 – str. 27 ,
  -      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czerska – II/15/18 – str.29 ,
 -       określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czersk, które będą brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 – II/16/18 – str. 31 ,
-        określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 – II/17/18 – str.33,
 -       uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Krętej w mieście Czersk – II/18/18 – str.36 ,
 -       uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Akacjowej w mieście Czersk – II/19/18 – str. 54,
-        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 1117/5 oraz 1117/6 położonych w mieście Czersk – II/20/18 – str.66 ,
 -       zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – II/21/18 – str. 78.

5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Zakończenie sesji.

Materiały sesyjne dostępne – TUTAJ

(red), UM Czersk


Poniżej zdjęcia z sesji. Tuż przed rozpoczęciem obrad radni złożyli życzenia Danielowi Szprędze, który tego dnia obchodzi urodziny:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.