11-10-19
KOMUNIKAT
Asystent osoby niepełnosprawnej

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Czersk, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, chcąc poznać Państwa potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równaważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, o zapoznanie z Programem i zgłaszanie do siedziby MGOPS w Czersku do dnia 15 października br. chęci skorzystania z usług Asystenta.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (052) 398-47-65

Link do Programu: (po wejściu na stronę, należy wybrać załącznik pn. Program…) https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Z wyrazami szacunku,
Anna Bielawska-Jutrzenka
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.