21-12-18
(godz.12.00)
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
III sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji

Trwa
III sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji.

Zobacz relację na żywo: TUTAJ
(kliknij w obraz)Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

4. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.

5. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6. Informacja dotycząca monitoringu „Strategii Rozwoju Powiatu Chojnickiego do roku 2025”.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

b) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030,

c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok,

d) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030,

e) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2019 rok:

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

f) w sprawie przyjęcia zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Chojnickiego,

g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Chojnickiego na 2019 rok,

h) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

i) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na 2019 rok,

j) w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Chojnickiego,

l) w sprawie wystąpienia Powiatu Chojnickiego ze Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina w Szczecinie,

m) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Chojnickiego do stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku,

n) w sprawie kontynuacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia” w latach 2019 – 2021,

o) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy w dni powszednie, w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chojnickiego,

p) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne,

q) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,

r) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chojnickiego.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie III sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały na III sesję dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Chojnickiego w – TUTAJ (http://bip.powiatchojnice.pl/Article/get/id,25150.html)


Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.