3-05-18
Gm. Czersk. Rzecznik GDDKiA wyjaśnia
Inwestycje na berlince. Przebudowa
odcinka Czersk – Łąg odłożona w czasie?


Ministerstwo Infrastruktury podało niedawno informację o zatwierdzeniu do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych. Na liście z Pomorskiego znalazł się projekt - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice – Czersk. Realizacja robót planowana jest na lata 2020–2022. (zobacz komunikat – TUTAJ).


Czy to oznacza, że została odłożona w czasie przebudowa odcinka Czersk – Łąg?

O wyjaśnienie poprosiliśmy rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Piotra Michalskiego, który precyzuje informację sprawie inwestycji  – jego odpowiedź publikujemy poniżej:

„W pobliżu interesującego Pana odcinka drogi krajowej nr 22 przygotowujemy dokumentacje dla trzech odcinków realizowanych w ramach programu dostosowania dróg krajowych do nacisków 11,5 t:
- Chojnice - Czersk o długości 22,5 km; przetarg zostanie ogłoszony w II połowie maja br.
- Czersk - Czarna Woda o dł. 10,2 km - została podpisana umowa i na ten odcinek trwa projektowanie;
- Czarna Woda - Zblewo o dł. 17,8 km - jesteśmy na etapie przetargu, po otwarciu ofert.
Wszystkie trzy odcinki objęte są obecnie nawierzchnią z płyt betonowych, częściowo przykrytą nawierzchnią bitumiczną, co było od początku przewidziane jako rozwiązanie tymczasowe. Program dostosowania nawierzchni do nacisków 11,5 t umożliwi kompleksową rozbudowę drogi krajowej nr 22, a w tym likwidację płyt. W województwie pomorskim przebudową jest i będzie objętych łącznie 13 odcinków drogi krajowej nr 22. Droga ma mieć co do zasady przekrój 1x2, przy czym zostało zlecone w ramach projektowania, dla wybranych kilku odcinków, sporządzenie wstępnej analizy możliwości rozbudowy do przekroju 2+1, rzecz jasna przede wszystkim poza miejscowościami. Rozbudowa będzie obejmowała budowę drogi i ciągu pieszo-rowerowego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, płynności ruchu i komfortu użytkowników. Ponadto zostaną wyremontowane lub przebudowane obiekty mostowe. Warto nadmienić, że wzdłuż drogi ma powstać kanał technologiczny, który będzie wykorzystywany na umiejscowienie sieci teletechnicznych.
Planowana realizacja wszystkich zamierzeń inwestycyjnych jest przewidziana w zależności od odcinka na lata 2018-24, (wspomniane wcześniej trzy odcinki od Chojnic do Zblewa w latach 2020-22).”
– odpowiada rzecznik GDDKiA.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.