6-04-18
Czersk. Zlikwidowana zostanie kanalizacja ogólnospławna
Komunikat dla mieszkańców ulicy
Kosobudzkiej w Czersku

Trwają prace związane z przebudową ulicy Kosobudzkiej w Czersku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowana zostanie cała ulica Kosobudzka (nawierzchnia dróg i chodników oraz kanalizacja deszczowa). Wybudowany został także odcinek przesyłowy kanalizacji deszczowej w ulicach Kwiatowej i Leśnej. Wcześniej zakończono prace związane z budową nowego oświetlenia w ulicach Kosobudzkiej i Kwiatowej.


Ponadto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku wykonuje roboty związane z wymianą infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zlikwidowana zostanie kanalizacja ogólnospławna. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani podłączeniem do kanalizacji deszczowej winni zgłaszać się niezwłocznie do Zakładu Usług Komunalnych. Wszystkie obecne podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej zostaną zlikwidowane.  Warto również mieć na względzie to, iż w późniejszym czasie wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej będzie bardzo kosztowne. Aktualna opłata za wody opadowe to 0,13 zł netto/m2/miesiąc (płatne raz na pół roku).

Przykładowe wyliczenie opłaty miesięcznej za 100 m2 powierzchni, z której odprowadzane będą wody opadowe:

100 m2 x 0,13 zł netto/m2 = 13 zł netto x 8% VAT = 14,04 zł brutto


Wartość przedsięwzięcia to kwota 1.524.331,13 zł brutto. Termin zakończenia prac to 31.05.2018 r. Prace budowlane prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi.

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.