30-11-18
Powiat chojnicki. Na sesji bez interpelacji
Radni powiatu wybrali szefów komisji

Wczoraj (29.11) odbyła się druga sesja powiatu chojnickiego. Zabrakło tym razem punktu z ustnymi interpelacjami i zapytaniami radnych, który był często – z punktu widzenia mediów - najciekawszym elementem sesji gdyż radni zgłaszali sporo uwag i często wywiązywała się ciekawa dyskusja.


Mirosława Dalecka będzie przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głosowali za nią wszyscy radni.   |  fot. (olo)

Radni powiatu chojnickiego tydzień po pierwszej uroczystej sesji spotkali się wczoraj już na roboczym spotkaniu. Musieli zebrać się szybko, aby wybrać przewodniczących komisji. Podczas czwartkowej sesji zabrakło jednak punktu z ustnymi zapytaniami i interpelacjami radnych. Nie będzie więc więcej pytań, nie będzie też natychmiastowych odpowiedzi, a czasami i ripost zarządu powiatu.

Często te dyskusje były najciekawszym elementem sesji, choć ze względu na długie wymiany zdań i poglądów, czasami przedłużały i to znacznie posiedzenia. Zmiana zaszła jednak nie z powodu widzimisię zarządu powiatu czy rady, a z powodu zmiany w ustawie, którą przygotowali posłowie. Ustawa wprowadziła pisemną formę składania interpelacji i jednocześnie zobowiązała włodarzy do przygotowania i przekazania odpowiedzi w ciągu 14 dni. - My uchwalając statut nie chcieliśmy się ograniczać tylko do formy pisemnej. Zawsze praktykowaliśmy formę ustną. Jednak po analizie prawnej i analizie tego, co robią sąsiednie samorządy, również wprowadziliśmy zmianę – tłumaczy przewodniczący Rady Powiatu Robert Skórczewski.

Od teraz radni, nie tylko powiatowi, ale i innych samorządów, będą mogli zadawać pytania tylko na piśmie. Plusem takiego rozwiązania będzie natomiast publikowanie tych zapytań i odpowiedzi na stronach urzędów.

We wnioskach Wojciech Rolbiecki zaapelował do zarządu, by podczas państwowych uroczystości organizowanych przez powiat śpiewano cztery zwrotki hymnu, a nie jedną. - Na uroczystościach powiatu praktykuje się śpiewanie jednej zwrotki, a Mazurek Dąbrowskiego to cztery zwrotki, dlatego składam wniosek do zarządu, aby podczas uroczystości świąt państwowych były śpiewane właśnie cztery zwrotki – powiedział Rolbiecki.

Radni wybrali przewodniczących poszczególnych komisji. Wojciech Rolbiecki zgłosił swoje uwagi co do liczby komisji. Zgodnie z ustawą w radzie muszą być minimum dwie komisje – Rewizyjna oraz nowa ustalona odgórnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pozostałe komisje to już decyzja samej rady. - Niektóre komisje w zeszłej kadencji powstawały tylko po to, aby członkowie koalicji rządzącej mieli wyższe apanaże z tytułu bycia szefami tych komisji. A same komisje chociażby kultury i sportu czy infrastruktury drogowej niewiele wniosły, bo ta pierwsza wcześniej funkcjonowała razem z komisją edukacji, a tej drugiej nie było wcale. Jesteśmy jako klub PiS więc przeciwni tylu komisjom. Według nas powinno być sześć komisji – mówi Wojciech Rolbiecki.

W poprzedniej piątej kadencji radni pracowali w siedmiu komisjach, a wcześniej w czwartej kadencji w pięciu. Radna Mirosława Dalecka przedstawiła statystyki, które jej zdaniem świadczą o tym, że większa liczba komisji nie ma sensu, gdyż w minionej kadencji i tak było mniej posiedzeń komisji niż w poprzedniej. - Apelujemy do zarządu, aby nie tworzyć sztucznie komisji, bo to samo można zrobić w sześciu komisjach, a jest to generowanie tylko dodatkowych kosztów dla przewodniczących, którzy dostaną wyższe diety. Zarząd pokazuje tym samym, że swoim radnym daje stanowiska, aby mieli znacznie wyższe diety – powiedziała radna Mirosława Dalecka.

- Miałem nadzieję, że to będzie merytoryczna rada, ale nadzieje uciekają coraz dalej. To nie zarząd powołuje komisje, tylko rada, a pod wnioskiem nie podpisał się nikt z zarządu, tylko przewodniczący rady. Elementarna przyzwoitość wymaga, aby mówić do adresata, a nie do zarządu. Zauważę więc, że to wy jako radni podejmujecie decyzje w tej kwestii, a nie zarząd. Liczby chętnych radnych do pracy w komisjach pokazują, że radni chcą pracować w tych komisjach. Gdyby było inaczej tez zastanawiałbym się nad sensem takiej komisji. Członek komisji nie dostaje nic za to, że pracuje w komisjach, chce wypełniać swój mandat. I cieszmy się z tego. Oferujemy też opozycji i kolegom spoza koalicji przewodniczenie komisji – powiedział starosta Marek Szczepański.

Za przewodniczenie komisji radny otrzymuje niecałe 230 zł więcej niż za bycie „zwykłym” radnym. Radny powiatowy otrzymuje diety 1255 zł brutto, a przewodniczący komisji niecałe 1490 zł. Wniosek opozycji, by zmniejszyć liczbę komisji z 8 do 6 przepadł. Za było 5. radnych, przeciw 12. radnych, a 3. wstrzymało się od głosu. Szefem Komisji Rewizyjnej został Waldemar Goliński. Za jego wyborem było 13 radnych, 5. było przeciw, a 2. wstrzymało się od głosu. Nie przeszła kandydatura na przewodniczącego Wojciecha Rolbieckiego, który później nie zgodził się na bycie zastępcą. Funkcję tę będzie więc pełniła Teresa Kropidłowska.  W skład tej komisji weszli ponadto Wojciech Rolbiecki, Mirosława Dalecka i Jacek Klajna.

Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została Mirosława Dalecka, która zyskała akceptację... wszystkich radnych, uzyskując 19 głosów za przy 1 wstrzymującym (samej Daleckiej). W tej komisji zasiądą też Waldemar Goliński, Eugeniusz Wirkus i Aleksandra Stasińska. Przewodniczącą Komisji Budżetu i Gospodarki została Teresa Kropidłowska, a oprócz niej w komisji zasiądzie jeszcze 7. radnych. Szefem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Tomasz Orzłowski, a pracować w niej będzie 6. radnych.

Pracą w Komisji Edukacji będzie kierować Maciej Jakubowski, a zasiądzie w niej łącznie 8. osób. W głosowaniu Jakubowski pokonał Marka Rodzenia. W Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych będzie pracować 7. radnych, a przewodniczącą będzie Aleksandra Stasińska. W Komisji Kultury, Sportu i Promocji zasiądzie 6 radnych, a szefem został Jacek Klajna, który w głosowaniu pokonał Marka Szmaglinskiego. Komisja Infrastruktury i Transportu to 7. radnych, a przewodniczącym został Eugeniusz Wirkus, pokonując w głosowaniu Mariusza Pokrzywińskiego.

Tekst i fot. (olo)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.