26-06-19
Powiat chojnicki. Raport o Stanie Powiatu Chojnickiego
Zarząd z wotum zaufania

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Chojnickiego Starosta Marek Szczepański przedstawił Raport o Stanie Powiatu Chojnickiego.


Mówił między innymi o tym, że do powiatu w 2018 roku wpłynęło  34 800 spraw z czego 1300 zostało złożonych w formie elektronicznej. Rada powiatu rozpatrywała trzy skargi. Zwracał uwagę na fakt, że edukacja publiczna to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez powiat, który prowadzi 33 szkoły i placówki.  W ubiegłym roku subwencja oświatowa wyniosła ponad 49 mln zł, a wydatki na oświatę kształtowały się na poziomie prawie 54 mln zł. Budżet oświatowy to także wiele projektów, które powiat realizował ze środków unijnych. Jednym z takich projektów są „Zdolni z Pomorza”. W 2018 roku zakończył się też projekt „Szkoła Przyszłości”, w ramach którego udało się wyposażać szkoły między innymi w 560 tabletów. Do największych inwestycji w dziedzinie edukacji należała budowa obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Świętopełka w Chojnicach.

W prezentowanym raporcie starosta przytoczył też kilka liczb związanych ze Szpitalem Specjalistycznym w Chojnicach. Przypomniał, że w placówce działa 25 poradni i 17 oddziałów szpitalnych, a liczba łóżek na koniec 2018 roku wyniosła 429. Najliczniejszą grupę zawodową natomiast stanowią pielęgniarki.  Szpital w ubiegłym roku pozyskał pieniądze na modernizację SOR-u, a powiat chojnicki dokładał do tego zadania ze swojego budżetu. Oprócz tego udało się  także zmodernizować oświetlenie zewnętrzne oraz  doposażyć szpitalne oddziały. Starosta zwrócił też uwagę na fakt, że powiat ubiegłym roku przeznaczył ponad 36 tys. zł. na program opieki okołoporodowej.

W raporcie znalazły się informacje z poszczególnych wydziałów urzędu. I tak jak wynika z informacji z Wydziału Komunikacji i Transportu na terenie powiau chojnickiego zarejsetrowane są  92 653 pojazdy, co znaczy, że prawie każdy mieszkaniec powiatu chojnickiego jest posiadaczem auta.

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej zajmuje się  ponad  422 km  dróg z czego 328 km to drogi bitumiczne, a 94 km drogi o nawierzchni gruntowej. Pod opieką ma też 24 obiekty mostowe. Do najistotniejszych inwestycji drogowych w ubiegłym roku należały remonty dróg: Czersk-Klaskawa, Nowa Cerkiew-Lotyń czy rozbudowa drogi powiatowej Charzykowy-Chojniczki,

W 2018 roku zostało zgłoszonych 3911 prac geodezyjnych i kartograficznych, a Wydział Architektury i Budownictwa wydał 1168 pozwoleń na budowę obiektów budowalnych oraz przyjął 1060 zgłoszeń. 

W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  głównym tematem było porządkowanie lasów niepaństwowych. Powiat chojnicki pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy właścicielom lasów prywatnych, które ucierpiały w nawałnicy. W ubiegłym roku rozdysponowane zostało 4 mln 600 tys. zł.

Powiat chojnicki w ramach poprawy bezpieczeństwa rozbudował system Tur oraz wprowadzony został internetowy system ostrzegania. Jak podkreślał starosta przy KP PSP utworzony został powiatowy magazyn sprzętu.

W raporcie znalazły się też informacje na temat Powiatowego Urzędu Pracy. I tak na koniec 2018 roku zarejestrowanych w nim było 3213 osób co stanowi o 249 mniej niż na koniec  2017.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta udzielił 982 porady. 

Powiat chojnicki przeznacza też środki na stowarzyszenia i realizacje ich zadań. Na kulturę fizyczną zostało przekazane  125 tys. zł, a na zadania z zakresu kultury i sztuki 45 tys. zł.  Starosta przypomniał też, że powiat przekazał 200 tys. zł. na Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum. W syntetycznym podsumowaniu raportu znalazła się też informacja o Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez powiat, w których w 2018 udzielono 1086 porad. 

Starosta podkreślił, że powiat rozwija się w sposób zrównoważony, a środki są rozdysponowywane równomiernie na różne zadania i dziedziny. Raport został pozytywnie przyjęty przez radnych, którzy udzielili Zarządowi Powiatu Chojnickiego wotum zaufania.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.