19-01-18
Gm. Czersk. Sołtys Rytla mówi o powrocie do praktyk rodem z PRL, w którym władza karała tych, których nie lubi
Zobacz zmiany w projekcie budżetu na 2018 rok.
1,5 mln zł mniej na inwestycje w Rytlu


W najbliższy poniedziałek (22.01) radni po raz drugi pochylą się nad projektem budżetu gminy Czersk na 2018 rok. Przypomnijmy, w grudniu budżetu nie uchwalono. Radni nie zgadzali się z proponowanym zadłużeniem samorządu, które było ich zdaniem zbyt duże. Ponadto zastrzeżenia dotyczyły rewitalizacji części Czerska (zobacz artykuł).

Jolanta Fierek, burmistrz Czerska zgodnie z zapowiedzią zmodyfikowała projekt budżetu. Zostały wprowadzone zmiany (zobacz autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. – TUTAJ)
„W autopoprawkach wprowadzono trzy nowe zadania: „Rewitalizację części miasta Czerska (dział 700,  400 tys. zł  zadanie inwestycyjne) oraz wprowadzono nowe 2 zadania „Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku– przed piekarnią”( dział 600 , 200 tys. zł w ramach wydatków bieżących) oraz „Remont drogi w Łęgu Kolonii” ( dział 600, 200 tys. zł w ramach wydatków bieżących).Ponadto dokonano korekt zadań jak poniżej. Plan wydatków bieżących nie uległ zmianie w kwocie ogólnej. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1 240 tys. zł. Zmniejszono kwotę kredytu z  11800 tys. zł do 8 mln zł. Zwiększono wolne środki o 2560 tys. zł. Zadłużenie na koniec 2018 planowane jest na poziomie 29 830 000  zł ( wg projektu było 33 630 000 zł).” – czytamy m.in. w dokumencie – zobacz autopoprawki – TUTAJ.

W Rytlu mniej o ok. 1,5 mln zł, wiceburmistrz wyjaśnia
Z proponowanych autopoprawek wynika, że kilka inwestycji planowanych wcześniej w Rytlu, nie ma być w tym roku zrealizowanych: rozbudowa szkoły - zdjęto kwotę 200 tys. zł,  budowa ul. Nagierskiego z budową infrastruktury na innych ulicach – zdjęto 1,3 mln zł, wykup budynku  byłej poczty w Rytlu - zdjęto 90 tys. zł. Wykreślono też budowę promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy, ale jak zapewnia wiceburmistrz Grzegorz Klauza, to zadanie ma być realizowane. Nastąpiło przesunięcie miedzy działami budżetu, gdyż jest szansa złożyć wniosek o wsparcie finansowe zadania z innego korzystniejszego programu, z wyższym dofinansowaniem. Wiceburmistrz dodaje również, że rezygnacja z budowy ul. Nagierskiego i wykonania infrastruktury (kanalizacja deszczowa) w kilku innych ulicach w Rytlu jest konsekwencją braku otrzymania dofinansowania na w/w zadanie.  Tłumaczy też, że wykupu budynku byłej poczty nie będzie, bo firma ASECO nie jest tym zainteresowana. Z kolei rozpoczęcie rozbudowy szkoły ma być przesunięte na 2019 rok, wtedy zostanie zagwarantowana w budżecie wyższa kwota niż 200 tys. zł. Ponadto w tym roku ma być realizowane w Rytlu zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Rekreacji, gmina chce w tym przypadku zapewnić wkład 50 lub 100 tys. zł.

Sołtys Rytla mówi o powrocie do praktyk rodem z PRL, w którym władza karała tych, których nie lubi
Do proponowanych zmian w projekcie budżetu odnosi się również sołtys Rytla.

- Nie wierzę w to co widzę - mówi Łukasz Ossowski, sołtys Rytla, w odniesieniu do zaproponowanych przez burmistrz Czerska zmian w projekcie budżetu na 2018 rok. - Nie rozumiem, skąd taka duża niechęć pani burmistrz do Rytla? Dlaczego oddolna inicjatywa powstania Gminy Rytel jest teraz karana poprzez zabieranie mieszkańcom sołectwa pieniędzy na inwestycje? Jak widać po wprowadzonych zmianach sołectwo Rytel ma w 2018 roku otrzymać około 1,5 mln złotych mniej.

- Skoro ul. Nagierskiego w Rytlu nie otrzymała dofinansowania to można było skierować pieniądze na inne zadania, np. zwiększyć wkład na rozbudowę szkoły. Zapewniam, że w naszym sołectwie potrzeb jest bardzo wiele -  podpowiada sołtys. - Ostatni głos dotyczący budżetu będzie należał do radnych, którzy 22 stycznia br. na sesji podejmą decyzję w tej sprawie. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność. Jeżeli zostanie zatwierdzony projekt budżetu gminy w tym kształcie, to oznacza że wracamy do praktyk rodem z PRL, w którym władza karała tych, których nie lubi. Jeśli ten scenariusz się ziści, będzie to ewenement i rzecz niebywała w wolnej i samorządnej Polsce. Liczę na opamiętanie pani burmistrz oraz rozsądek i odpowiedzialność radnych.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.