27-05-20
Gm. Czersk. Burmistrz Czerska: Nasza Gmina zmieniła się pod każdym względem
30 lat samorządu"Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk!

Obchodzimy dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto jest szczególne – dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1990 roku, w Polsce odbyły się pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wolne i demokratyczne wybory. Były to wybory do rad gmin, gmin samodzielnych i samorządnych.

Reforma samorządu gminnego z 1990 roku, rozszerzona 8 lat później o samorządowe powiaty i województwa, to jedna z najbardziej udanych zmian po 1989 roku. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną i ekonomiczną. I dobrze z tej podmiotowości korzystają.

30 lat samorządności to czas tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju przedsiębiorczości. To także, a raczej przede wszystkim czas obywatelskich aktywności, poczucia wspólnoty i partycypacji społecznej. Samorządność to możliwość realnej współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy publiczne.

W Gminie Czersk dobrze wykorzystaliśmy ostatnie 30 lat. Nasza Gmina zmieniła się pod każdym względem, zaszły w niej głębokie zmiany w każdej praktycznie dziedzinie. Czersk jest gminą bardziej obywatelską, z większym zaangażowaniem mieszkańców. To jest zupełnie inna gmina niż ta, którą pamiętamy sprzed 30 lat.

Planowaliśmy uroczyście obchodzić dzisiejsze święto. Niestety, epidemia koronawirusa nam to uniemożliwiła. Nie możemy się spotkać i podziękować wszystkim zaangażowanym przez ostatnie trzy dekady w tworzenie naszej małej Ojczyzny. Będziemy to robić, korzystając z mediów i Internetu.

Dziś wyrażam uznanie i podziękowania za wysiłek wielu osób na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Gmina Czersk. Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich 30 latach pełnili funkcje radnych i członków komisji Rady Miejskiej, burmistrzów, ich zastępców i członków Zarządu Miejskiego, sołtysów i członków rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli. Dziękuję wszystkim pracownikom samorządowym, pracującym w jednostkach organizacyjnych Gminy Czersk. Dziękuję wszystkim aktywnym mieszkańcom naszej Gminy, przyczyniającym się do jej rozwoju.

Wszystkim nam życzę, aby kolejne 30 lat było równie dobre dla naszej małej Ojczyzny, jak te minione.

Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska”

Dziś (27.05) przedstawiciele władz gminy Czersk złożyli kwiaty na nagrobkach pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Ferensa i pierwszego Burmistrza Czerska Krzysztofa Gogolewskiego. Na zdjęcich również honorowi i zasłużeni mieszkańcy miasta i gminy Czersk, radni oraz skład pierwszej Rady Miejskiej (kronika - rok 1990):

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.