13-09-21
POMORSKIE. Skontrolowanych 36 pojazdów, w tym 18 przewożących odpady
Podsumowanie działań w ramach ogólnopolskiej
akcji ODPADY 2021 w województwie pomorskim


W dniu 8.09.2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji ODPADY 2021 w województwie pomorskim zostało powołanych 7 zespołów kontrolnych, w skład których weszli inspektorzy WIOŚ w Gdańsku, funkcjonariusz Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej.


Wspólne zespoły przeprowadziły kontrole transportów odpadów w wytypowanych punktach na drogach stanowiących główne kanały transportowe. Ze względu na położenie geograficzne województwa pomorskiego punkty te zostały wybrane ze szczególnym uwzględnieniem możliwości kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.

W wyniku akcji zostało skontrolowanych 36 pojazdów, w tym 18 przewożących odpady. W trakcie kontroli ujawniono 3 nielegalne transporty odpadów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wobec podmiotów odpowiedzialnych zostaną wszczęte postępowania mające na celu wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej wynoszącej od 5 000 do 1 000 000, czy też postępowania w sprawach o wykroczenia.

WIOŚ Gdańsk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.