4-09-19
Gm. Czersk. Publikujemy interpelację radnego przysłaną przez przewodniczącego RM
Interpelacja w sprawie zatrudnienia głównej
księgowej w SP ZOZ w Czersku usunięta
z BIP Gminy Czersk


Publikujemy interpelację radnego w sprawie czerskiego SP ZOZ, która
w piątek 23 sierpnia br. pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk. Przypomnijmy, w poniedziałek 26 sierpnia br., z tegoż Biuletynu została usunięta.

Teraz interpelację radnego, złożoną do biura rady czerskiego magistratu, na naszą prośbę przysłał do redakcji przewodniczący RM Krzysztof Przytarski, w wersji, jak poniżej:

O sprawie pisaliśmy również tutaj:
„Radny Daniel Szpręga przedstawia komentarz do interpelacji dotyczącej ostatnich wydarzeń w czerskim SP ZOZ-ie. Interpelacja zostaje usunięta z BIP. Burmistrz wyjaśnia”

(red)

AKTUALIZACJA
(5-09-19, godz. 6.00)


Po publikacji artykułu radny Daniel Szpręga informuje, że kopia interpelacji otrzymana przez redakcję (poniżej) od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku jest dokumentem niekompletnym, ponieważ brakuje w nim treści drugiej strony z jego podpisem.

- Za pośrednictwem wizjilokalnej chciałbym zaapelować do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku o zamieszczenie w BIP-ie treści odpowiedzi udzielonej przez Panią Dyrektor SP ZOZ w Czersku na interpelację z dnia 19.07.2019 r. (wpływ do Biura Rady). Treść pisma dyrektor H. Jasińskiej stanowi uzupełnienie odpowiedzi na wspomnianą interpelację. W związku z powyższym zgodnie z wymogiem ustawowym dokument winien zostać niezwłocznie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Tak się jednak nie stało – pisze Daniel Szpręga, Radny Rady Miejskiej w Czersku.

 

AKTUALIZACJA
(5-09-19, godz. 9.30)


Po publikacji powyższej aktualizacji (informacja i apel radnego) i wystosowaniu maila do przewodniczącego RM otrzymaliśmy uzupełnienie interpelacji radnego (poniżej).

"Na prośbę Redaktora Pana Tomasza Opielowskiego przesyłam uzupełnienie pisma Pana Radnego Daniela Szpręgi. Był to mój błąd (przeoczyłem drugą część pisma). Co do apelu kierowanego przez Pana Radnego Daniela Szpręgę za pośrednictwem Wizji Lokalnej bardzo proszę Pana Radnego, aby kontaktował się bezpośrednio ze mną. Na wszelki wypadek podaję swoje dane kontaktowe: telefon 601 432 559, mail [email protected]

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Przytarski"

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.