25-09-19
Ogłoszenie

Karty do głosowania CzBO 2020 – pobierz i oddaj swój głos!!!

UWAGA!!!

Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w okręgu konsultacyjnym swojego zamieszkania. Należy pamiętać, że kartę do głosowania należy wydrukować dwustronnie (tylko takie będą uznane za ważne).

Termin głosowania: 25.09.2019 r. – 09.10.2019 r.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którą należy wypełnić na odwrocie karty do głosowania.

Okręg nr 1
głosują tylko mieszkańcy Czerska.

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 1

Okręg nr 2
głosują tylko mieszkańcy sołectw: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 2

Okręg nr 3
głosują tylko mieszkańcy sołectw: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo

karta do głosowania czbo 2020 okręg nr 3

Karty do głosowania są dostępne również w Urzędzie Miejskim w Czersku

Wypełnione karty do głosowania wrzuca się do zaplombowanej urny w następujących punktach:
1) Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27,
2) Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks Kowalkowskiego 11,
3) Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30.

Można również oddać głos elektroniczny poprzez profil zaufany ePUAP.
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-urzedu
– rejestracja/logowanie
– znajdujemy urząd (wpisujemy Urząd Miejski w Czersku lub 89-650 lub Czersk)
– wybieramy (klikamy w odnośnik)
– załatw sprawę (klikamy w odnośnik)
– ukazuje się karta do głosowania
– wybieramy przedsięwzięcie
– wysyłamy

Poniżej listy projektów dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych.


24-09-19
Rusza głosowanie na projekty
w ramach CzBO 2020

Już jutro, 25 września, mieszkańcy Gminy Czersk będą mogli oddać swój głos na projekt, który według nich powinien być zrealizowany w 2020 roku w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Karty do głosowania będą dostępne od jutra w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz do pobrania i wydrukowania – również poniżej:

Karta - Okręg nr 1

Karta - Okręg nr 2

Karta - Okręg nr 3Należy pamiętać, że kartę do głosowania należy wydrukować dwustronnie (tylko takie będą uznane za ważne).

Wypełnione druki należy wrzucić do zaplombowanej urny w następujących punktach:

1) Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27,

2) Ośrodek Kultury w Rytlu, ul. Ks Kowalkowskiego 11,

3) Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30.

Będzie można również oddać głos elektroniczny poprzez profil zaufany ePUAP.

UWAGA!!!
Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos, który może oddać na dowolny projekt w okręgu konsultacyjnym przynależnym do jego zamieszkania.

Termin głosowania: 25.09.2019 r. – 09.10.2019 r.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, którą należy wypełnić na odwrocie karty do głosowania.

Okręg nr 1

Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:

– Miasto Czersk.

1. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku.

2. Utwardzenie ul. Kazimierza Wielkiego płytami YOMB.

3. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap I.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku.

5. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. “TULIPAN” w Czersku – dojazd od ul. Towarowej – etap II.

6. Utwardzenie ulicy Marii Konopnickiej w Czersku płytami YOMB – ostatni etap.

7. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku – etap II.

8. Wymiana ogrodzenia Cmentarza Honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku.

 

Okręg nr 2

Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:

– Sołectwo Gotelp, Sołectwo Lipki, Sołectwo Łąg, Sołectwo Łąg-Kolonia, Sołectwo Łubna, Sołectwo Malachin, Sołectwo Mokre, Sołectwo Odry, Sołectwo Wieck, Sołectwo Złotowo.

1. Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej płytami YOMB w Szałamajach.

2. “Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni.

3. Zagospodarowanie poddasza Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską.

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna.

5. Doposażenie zaplecza kuchennego i sali wraz z montażem klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso.

6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Malachinie.

7. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP we Wiecku.

8. Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi z Mokrego w kierunku Rówek.

9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp – monitoring boiska sportowego oraz doposażenie OSP Gotelp.

10. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej – etap II.

 

Okręg nr 3

Na poniższe projekty głosują mieszkańcy:

– Sołectwo Będźmierowice, Sołectwo Gutowiec, Sołectwo Klaskawa, Sołectwo Krzyż, Sołectwo Kurcze, Sołectwo Mosna, Sołectwo Rytel, Sołectwo Zapędowo.

1. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo.

2. Dywanik asfaltowy na odcinku drogi Zapora/Mylof – Duża Klonia.

3. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu – etap II.

4. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Rytlu o boisko boczne.

5. Wiata biesiadna przy grillu – Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.

6. Doposażenie placu zabaw w Mosnej.

7. Utwardzenie drogi w Konewkach płytami YOMB.

8. Utwardzenie ul. Krętej w Gutowcu płytami YOMB.

9. Zakup agregatu prądotwórczego 50kW 63 KVA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.

10. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD.

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.