AKTUALIZACJA
(godz. 15.30)


„W odpowiedzi na oświadczenie fundacji PIA CAUSA dotyczące opublikowanego wczoraj komunikatu Urzędu Miejskiego w Czersku, prosimy, by zgłaszać nam wszystkie przypadki zwierząt pozostawionych bez opieki właścicieli. Samorząd na bieżąco reaguje w sytuacji otrzymania takiego zgłoszenia poprzez przejęcie tymczasowej opieki nad zwierzęciem oraz próbę odszukania jego właściciela. W sytuacjach zagrażających zdrowiu zwierząt wskazane jest zaopiekowanie się nimi na czas interwencji funkcjonariuszy publicznych. Aby uniknąć nieporozumień, prosimy Mieszkańców o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami i zapobieganie błąkaniu się ich po okolicy. Dzięki takim praktykom zgłaszający ewentualne zagubienie zwierzęcia będzie miał jasność, że nie jest to zwierzę mające zwyczaj błąkania się po okolicy pod przyzwoleniem właściciela.

Dodatkowo informujemy, że powyższe stanowisko zostało wypracowane wspólnie z fundacją PIA CAUSA. Jednocześnie Burmistrz Czerska zaprosił przedstawicieli fundacji do urzędu, żeby omówić zakres współpracy urzędu z tą organizacją. Zaproszenie zostało przyjęte.”


18-04-19
Oświadczenie Fundacji Pia Causa
dot. komunikatu opublikowanego
na profilu gminy Czersk

Na prośbę przedstawicieli Fundacji Ochrony Zwierząt PIA CAUSA umieszczamy oświadczenie wspomnianej fundacji oraz treść wpisu z profilu Gminy Czersk (poniżej), do którego odnosi się wspomniana organizacja.

„Jesteśmy oburzeni i głęboko wstrząśnięci opublikowanym na profilu gminy Czersk komunikatem zawierającym porady postępowania w przypadku napotkania bezdomnego zwierzęcia. Szczególnie niepokoi nas fakt, że komunikat zawiera informacje niezgodne z prawem i namawia do łamania polskiego ustawodawstwa dotyczącego bezdomnych zwierząt. Komunikat głosi, że nie można uznać za bezdomne zwierzęcia jedynie na podstawie faktu, iż zwierzę „pojawia się w odpowiednich porach w danej okolicy”. Stwierdzenie to stoi przede wszystkim w sprzeczności z art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, iż „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”. Jak pisze Sławomir Czarnow z Najwyższej Izby Kontroli w artykule „Właściwe postępowanie z rzeczami i zwierzętami znalezionymi”: „W świetle art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt […] każde nieoznakowane zwierzę pozbawione opieki można uznać za bezdomne i porzucone. Opieka nad takimi zwierzętami jest zadaniem publicznym gminy”.

Zwierzęciem pozostawionym bez opieki powinien zająć się niezwłocznie Urząd Miejski w Czersku. Samorząd zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych działań nie tylko wymienioną Ustawą, ale także Rocznym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Czersk (rozdział III, paragraf 7), który sam uchwalił w zeszłym miesiącu i przeciwko któremu obecnie występuje. Należy ponadto zaznaczyć, że gmina zobowiązuje się do interwencji nie tylko w przypadku zwierząt, co do których istnieje przeświadczenie o świadomym ich porzuceniu (jak sugeruje autor komunikatu), ale do wszystkich, które „pozostawione są bez opieki” (paragraf 6 tegoż programu). Komunikat w całej rozciągłości przeczy więc dopiero co przyjętej przez Radę Miejską uchwale, a ponadto polskiemu ustawodawstwu.

Bulwersujący jest fakt, że autor komunikatu wymienił szereg kryteriów niewystarczających jego zdaniem do podjęcia interwencji w sprawie bezdomnego zwierzęcia, ale nie wspomniał o żadnych, które mogłyby do niej uprawniać. Informujemy, że jedynym kryterium, które obowiązuje bezwarunkowo jest pozostawanie zwierzęcia bez opieki. Na gruncie polskiego prawa nieoznakowane zwierzę pozostawione bez opieki uznawane jest za zwierzę bezdomne i porzucone.

W związku z powyższym oczekujemy natychmiastowego usunięcia tekstu oraz opublikowania sprostowania, w którym uwzględni się podniesione wyżej zarzuty.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czersk,
uprzejmie prosimy o zgłaszanie Urzędowi wszelkich przypadków błąkających się zwierząt. Nie muszą to być zwierzęta, co do których macie Państwo pewność, że nie mają swoich właścicieli. Ustalenie właściciela należy do obowiązków gminy (paragraf 7 programu). Zgłoszenie musi zostać przyjęte, o ile pies pozostaje bez opieki. Zgłaszanie takich przypadków jest naszym obywatelskim obowiązkiem, a urzędnicy są w takim przypadku zobligowani do niezwłocznej interwencji. Wszelkie naruszenia obowiązku lub niedogodności w kontakcie z urzędnikami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami prosimy zgłaszać mailem na adres: [email protected]

Fundacja Ochrony Zwierząt PIA CAUSA”Komunikat z profilu Gminy Czersk:

„Drogi mieszkańcu, zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji, uważnie przeczytaj poniższy komunikat.

Istotnym problem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomnych. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Informujemy, iż czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości.

Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do AZK lub Urzędu Miejskiego w Czersku. Przekazując zgłoszenie należy, podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy zgłaszającego.

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (tj. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyłapane zwierzę mimo, iż posiada swojego właściciela, trafia do schroniska. Miejmy świadomość, że schronisko dla bezbronnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. W ostatnich kilku latach z terenu naszej gminy do schroniska trafiło kilkadziesiąt psów.

Często zdarzają się przypadki, w których kilka godzin lub dni po wyłapaniu zwierzęcia odnajduje się jego właściciel z oskarżeniami o bezprawne odebranie mu zwierzęcia. Dlatego jeszcze raz apelujemy: ZANIM ZGŁOSISZ NAM PROBLEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE NASZA INTERWENCJA JEST NIEZBĘDNA.

Wojciech Laska – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska.”

mat. UM Czersk
fot. UM Czersk


(red)

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.