28-07-19
Region. Kontrola w agencji pracy w powiecie starogardzkim
Cudzoziemcy zatrudniani bez zezwoleń i umów

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w agencji pracy w powiecie starogardzkim funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska ujawnili, że 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma zatrudniała cudzoziemców do wykonywania prostych prac na terenie firm pracodawców, którzy korzystali z usług agencji. W ramach kontroli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku przeanalizowali dokumentację związaną z powierzeniem pracy 477 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy. Jak się okazało, 94 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Polegało to głównie na pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę oraz bez umowy w formie pisemnej. Ponadto kontrolowany jako pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie oraz przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez 286 cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.

Dodatkowo funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili w mijającym tygodniu 14 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Było to wynikiem prowadzonych kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wśród nich było 9 obywateli Ukrainy, 3 Gruzji, pozostali to obywatel Konga i Uzbekistanu. Powodem zobowiązań do powrotu była nielegalna praca, przeterminowane pobyty i brak wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce.

Morski Oddział Straży Granicznej

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.