18-03-18
Czersk. Zebranie sprawozdawcze OSP w Czersku
Czerscy strażacy podsumowali
ubiegły rok. Druhowie wyjeżdżali 228 razy

Wczoraj (17.03) czerscy druhowie podsumowali ubiegły rok. Spotkanie strażaków było okazją do podsumowań i prezentacji najbliższych planów. Sprawozdanie z działalności jednostki w 2017 roku przedstawili: Stanisław Leszczyński, prezes OSP oraz Andrzej Kuchenbecker, naczelnik jednostki. W 2017 roku OSP w Czersku interweniowała 228 razy.

Wyjazdy do pożarów: 35, miejscowe zagrożenia: 186, w tym wypadki i kolizje: 27, fałszywe alarmy: 7. Ranne osoby: 35 (3 dziecko). W minionym roku druhowie uczestniczyli w różnych ćwiczeniach, szkoleniach, akcjach profilaktycznych czy wyjazdach. Największą aktywność w akcjach ratunkowych wykazała druhna Ewa Chabowska.

Podczas zebrania przedstawiono najważniejsze akcje 2017 roku - pożary, wypadki oraz działania po przejściu sierpniowej nawałnicy – jej skutki druhowie wyjechali usuwać po otrzymaniu wezwania w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 22. 42. Prowadzili działania (Rytel, Suszek, dotarcie do obozu, pomoc w ewakuacji dzieci) nieprzerwanie przez 26 godzin. Usuwanie skutków nawałnicy trwało wiele dni, działania zakończono 29 sierpnia 2017 roku.

Podziękowania za postawę strażaków podczas prowadzenia tej trudnej akcji złożył prezes jednostki , naczelnik, a także Zbigniew Bielawski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czersku, burmistrz Czerska Jolanta Fierek i p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Chojnicach Marcin Wróblewski.  Podziękowano również wszystkim darczyńcom i sponsorom wspierającym OSP Czersk.

Zebranie było okazją do przekazywania uwag. Skarbnik jednostki Roman Błociński narzekał na biurokrację. Mówił, że rozliczenie finansów jednostki jest trudne, trzeba generować wiele dokumentów. – Z roku na rok jest coraz gorzej – mówił. Ponadto wspomniał o potrzebie organizacji wyjazdu integracyjnego dla strażaków i ich rodzin. Pytał również o kwestię zakupu sprzętu dla jednostek z terenu gminy Czersk ze środków pochodzących z diet za udział w akcjach - w odniesieniu do ostatniej decyzji OSP Rytel.  Burmistrz zapewniła, że samorząd wesprze druhów w organizacji wycieczki. Prezes Zbigniew Bielawski zapowiedział, że zarząd miejsko – gminny sprawą diet będzie zajmował się w przyszłą sobotę.

Na ręce prezesa OSP Stanisława Leszczyńskiego wręczono podziękowanie
za prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy od  wojewódzkiego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na zebraniu druhowie wyrazili też swoją aprobatę dla zarządu OSP w Czersku, który jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2017 rok.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.