16-11-20
Czersk. Przejazdu od strony ul. Łukowskiej już nie ma
CZERSK. 60-lecia ślepą uliczką, kiedy znak?

Mieszkaniec Czerska sygnalizuje, że od pewnego czasu (prawdopodobnie od kilku miesięcy) ul. 60-lecia w Czersku jest drogą bez przejazdu, tzw. ślepą uliczką. Można na nią wjechać tylko od strony ul. Łosińskiej, a do tej pory nie ma ustawionego znaku D-4a.

Pytamy burmistrza dlaczego nie ma jeszcze stosownego oznakowania? Dopytujemy również o sprawę braku przejezdności wspomnianej ulicy. Jeszcze niedawno możliwy był wjazd na nią od strony ul. Łukowskiej. Dlaczego obecnie jest ograniczona przejezdność traktu? Ponadto poprosiliśmy włodarza o przekazanie informacji w sprawie sprzedaży działek przez gminę przy wspomnianej ulicy.

Odpowiedź burmistrza umieszczamy poniżej:

- Droga gminna – ulica 60-lecia to droga „ślepa”, na którą wjazd jest możliwy wyłącznie od ulicy Łosińskiej. Połączenie ul. Łukowskiej z ul. 60-lecia w Czersku stanowiło zwyczajowy przejazd, niewydzielony geodezyjnie, przez prywatną działkę udostępnioną przez jej właściciela. Nigdy nie była to część drogi publicznej. W związku z tym, że właściciel nieruchomości ma plany co do zagospodarowania przedmiotowej działki, to zamknął dotychczasowy przejazd. Sprawa odpowiedniego oznakowania ulicy była już poruszana we wrześniu na zebraniu mieszkańców Osiedla „Tucholskiego” i niezwłocznie zamówiono znak D-4a, który niebawem ma być dostarczony. Planowane jest zbycie przez gminę jeszcze 6 działek w rejonie ul. 60-lecia (łącznie osiem, dwie już sprzedano). W przyszłym roku planujemy jej uzbrojenie w sieć wod.-kan. i ułożenie nawierzchni z płyt IOMB – informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)


Przejazdu od strony ul. Łukowskiej już nie ma.

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.