25-11-19
Powiat chojnicki. Policjanci apelowali także o stosowanie elementów odblaskowych
Czersk – Chojnice – Brusy. Działania
profilaktyczne, m.in. w rejonie przejść
dla pieszych – 40 wykroczeń

W miniony piątek policjanci z Chojnic, Czerska i Brus przeprowadzili działania skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, policjanci prowadzili działania profilaktyczne uświadamiając zarówno pieszych jak i kierujących o zagrożeniach związanych z brawurową jazdą w rejonach przejść dla pieszych. Mundurowi mało widocznym uczestnikom ruchu rozdawali także kamizelki odblaskowe zwracając uwagę na to, że w znacznym stopniu poprawiają one widoczność.

W miniony piątek od wczesnych godzin rannych prowadzone były działania policyjne „Bezpieczny pieszy”. Tego typu akcje mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Policjanci ujawnili ponad 40 wykroczeń (część osób pouczono) z czego zdecydowana większość dotyczyła nieprawidłowego przejeżdżania przez przejścia dla pieszych przez kierujących oraz nieprawidłowego przechodzenia przez ulicę.

Podczas działań policjanci zwracali kierującym szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Brawura nieodpowiedzialnych kierowców może się tragicznie skończyć dla pieszego, który w konfrontacji z samochodem nie ma szans.

Policjanci apelowali także o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, rozdając opaski odblaskowe pieszym, którzy po zmroku poruszali się poza terenem zabudowanym. Widoczny pieszy ma większą szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Należy pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią. Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego.

KPP Chojnice

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.