8-09-21
Czersk. Podział pieniędzy, uwagi
CZERSK. Osiedle „Centrum” – zebranie mieszkańców

Mieszkańcy „Centrum” w Czersku podzieli wczoraj (7.09) pieniądze w ramach osiedlowego budżetu na 2022 rok.

25 000 zł będzie przeznaczone na ułożenie płytami ażurowymi terenu na powierzchni 165 m2 przy garażach – ul. Sikorskiego w Czersku (końcowy odcinek). Na poprawę bezpieczeństwa zabezpieczono kwotę 26252 zł - rozbudowa monitoringu w centrum Czerska, proponuje się, aby kamery zlokalizowano - jeśli pozwolą na to warunki techniczne - na skrzyżowaniach: ulicy Dąbrowskiego i Batorego, ulicy Rynkowej i Królowej Jadwigi, ulicy Królowej Jadwigi i Dr Zielińskiego. Na współorganizowanie imprez kulturalnych zaplanowano 1500 zł - udział w Czerskich Spotkaniach Wielkanocnych, dożynkach gminnych, piknikach i innych imprezach kulturalnych. Współorganizowanie imprez sportowych – tutaj też zapisano 1500 zł na wspieranie rodzinnych biegów przełajowych i festynów sportowych. Łącznie rozdysponowano budżet w wysokości 54252 zł.

Do budżetu gminy Czersk na 2022 rok złożono wnioski na trzy zadania: - przebudowa Placu Kalinowski w Czersku,  doświetlenie terenu przy cmentarzu honorowym, przebudowa ulicy Generała Hallera wzdłuż placu im. harcmistrza Józefa Piekarka.

Obecny na sali radny Maciej Bruski dopytywał o zagospodarowanie Placu Kalinowskich, chciał się dowiedzieć kiedy samorząd zrealizuje zadanie. Usłyszał, że dopiero teraz, gdy Powiat Chojnicki, zarządca ul. Królowej Jadwigi, ma gotową dokumentację (naczelnik Przemysław Bloch powiedział, że sprawę pilotował radny Maciej Jakubowski) gmina Czersk będzie mogła przygotować się do wykonania kanalizacji deszczowej m.in. w ul. Dr Zielińskiego, Dworcowej, a w konsekwencji zajęcia się modernizacją Placu Kalinowskich.
Padły też sugestie, aby zamontować kamery przy śmietnikach na osiedlu (bloki) bo notorycznie dowożone są śmieci przez osoby z zewnątrz. Uciążliwa dla niektórych mieszkańców jest też lokalizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Maczka, blisko okien, tym bardziej, że ma funkcjonować jeszcze druga siłownia przy ul. Hallera. Lepszym pomysłem byłoby wykonanie jednej, ale większej, w ustronnym miejscu.

Jedna z mieszkanek wnioskowała o przygotowanie przez gminę kolejnego parkingu przy bloku przy ul. Dworcowej (argumentem jest mało miejsc postojowych). Przekonywała, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej budynku zgadzają się na wskazane usytuowanie parkingu. Naczelnik Przemysław Bloch stwierdził jednak, że przepisy nie pozwalają na jego powstawanie w tak bliskiej odległości okien.

Na zebraniu pojawił się też apel do obecnego na sali dzielnicowego. Poproszono, aby policjanci pojawiali się na osiedlowych chodnikach w pieszych patrolach, a nie tylko interweniowali, gdy ktoś po nich zadzwoni.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.