7-01-21
Czersk. Naczelnik wyjaśnia
Zakończenie przebudowy jeszcze nie teraz

W kolejnym wyznaczonym terminie – do końca 2020 roku (zobacz tutaj) – nie udało się zakończyć przebudowy ul. Partyzantów w Czersku.

Przewidywana realizacja zadania ma nastąpić w ciągu dwóch tygodni po zaistnieniu sprzyjających warunków pogodowych.

„Pod koniec grudnia minionego roku prowadzone były jeszcze prace związane z usunięciem napotkanych w czasie realizacji inwestycji kolizji z napowietrzną linią energetyczną, co uniemożliwiało wcześniejsze wykonanie niektórych robót budowlanych. Taki termin wynikał z konieczności opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania zgód oraz ustalenia daty wyłączenia prądu z ENEA Operator Sp. z o.o. Ponadto na odcinku ul. Partyzantów od strony ul. Starogardzkiej nastąpiła konieczność przebudowy starej sieci kanalizacji sanitarnej. Również do wykonania pozostała część koniecznych robót dodatkowych m.in. umocnienie skarp, czy dostosowanie wjazdów do kilku posesji w związku ze zmienionymi rzędnymi niwelety drogi.
Obecna aura uniemożliwia dokończenie inwestycji. W przypadku odpowiednich warunków pogodowych czas na realizację pozostałych robót to około 2 tygodnie.
Dopiero po ostatecznym zakończeniu inwestycji oraz jej odbiorze, a także po uzyskaniu wyjaśnień od Wykonawcy będą podejmowane decyzje w zakresie ewentualnych kar umownych.”
- informuje naczelnik Przemysław Bloch, z UM w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.