8-09-21
Czersk. Mieszkańcy zgłaszali uwagi
Zebranie „Chojnickiego” – podział osiedlowych
środków (FOTO)


Wczoraj (7.09) zebranie mieszkańców „Chojnickiego” zainaugurowało cykl corocznych spotkań, gdzie m.in. dzielone są budżety osiedli i sołectw w gminie i mieście Czersk.

O sprawach osiedla przyszło porozmawiać sporo osób – 60 mieszkańców. Ludzie zgłaszali swoje uwagi, głosowali też podział środków na 2022 rok.
Zdecydowano, że w przyszłym roku będzie kontynuacja budowy chodnika na ulicy Marii Konopnickiej - 6000 zł - dokończenie ulicy Marii Konopnickiej w linii prostej. Ponadto zaplanowana jest budowa oświetlenia ulicznego ulica Jana Pawła II - 26 000 zł – oświetlenie odcinka ulicy Jana Pawła II (od strony Lipowej). Następnie utrzymanie zieleni na osiedlu - 1000 zł -  dosadzanie krzewów ozdobnych w parku kaszubskim. Ważnym zadaniem, o które wnioskowali mieszkańcy bloków przy ul. Przytorowej jest przebudowa dojazdu do osiedla - 20 000 zł (na sali padł wniosek, aby gmina zrealizowała zadanie kompleksowo). Pieniądze będą wydane również na  współorganizowanie imprez kulturalnych - 852 zł - udział w czerskich spotkaniach Wielkanocnych oraz gminnych dożynkach, pikniku i innych, a także na współorganizowanie imprez sportowych - 400 zł - wsparcie finansowe środowych biegów przełajowych oraz festynu sportowego i innych.

Władzom gminy sygnalizowano problem braku gazyfikacji części ul. Chojnickiej (po zebraniu zapadła decyzja, że pojawi się wkrótce komunikat w sprawie zbierania deklaracji od mieszkańców zainteresowanych budową przyłącza gazowego i przesłaniu przez urząd miejski wypełnionych ankiet do spółki celem rozpatrzenia budowy sieci – teren miasta, bez istniejącej sieci gazowej).  
Jeden z mieszkańców prosił o naprawę chodnika na osiedlu przy ul. Przytorowej – od strony ul. Lipowej będącego dojściem do Centrum Usług Społecznych (sprawa zostanie rozpoznana – padła zapowiedź przedstawicieli ratusza). Inny z uczestników spotkania ponownie wnioskował o budowę ul. Modrzewiowej, Sosnowej i Bukowej. Wspomniane ulice oraz ul. Ogrodowa, a także wykup terenu pod chodnik na ul. Marii Konopnickiej, zostały zgłoszone przez zarząd osiedla do budżetu gminy Czersk na 2022 rok. Podejmowany był też temat „ścieżki zdrowia” i dojścia do niej (sprawa zostanie przedstawiona w osobnym artykule) oraz niezadbanych kilku posesji przy ul. Chojnickiej z prośbą o interwencję władz samorządowych, a także parkowania przy Centrum Usług Społecznych przy ul. Przytorowej i powstania ośrodka przy ul. Dworcowej, gdzie mają przebywać najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce (pikieta będąca sprzeciwem mieszkańców wobec powstania placówki planowana jest w najbliższy piątek o godz. 18.00 – początek przy czeskiej fontannie). Władze Czerska otrzymały też informację o stojącym od ponad roku aucie na ul. Dąbrowskiego z prośbą o identyfikację właściciela.

Przewodnicząca osiedla Teresa Smyk podziękowała wszystkim za przybycie.  
- Spotkać się, to początek, zgodzić się postęp, a pracować razem, to sukces – nawiązywała do słów amerykańskiego przemysłowca Henry`ego Forda.
- Pracujmy też i my. Praca powinna być radością, a nie męką – zauważyła, na koniec życząc zebranym owocnej pracy.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.